1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken oppjusteres

Akershus fylkeskommune oppjusterer satsene for honorarer i Den kulturelle skolesekken.

Akershus fylkeskommune har besluttet å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønnsveksten de siste to årene. Økningen er på 4,9 prosent, og de nye satsene gjøres gjeldende fra 01.08.2017. Dette er ment som en midlertidig overgangsløsning fram til KS kan ta et forhandlingsansvar.

KS overtar forhandlingsansvaret

Akershus fylkeskommune har som landets eneste fylke framforhandlet en egen rammeavtale med Kunstnernettverket om honorering i Den kulturelle skolesekken, og mange andre fylkeskommuner har valgt å følge satsene. Disse har imidlertid stått på stedet hvil siden 01.01.2016, med bakgrunn i at den nye nasjonale enheten for Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, fikk som sitt mandat å føre felles forhandlinger for ordningen.

Etter at det på forsommeren 2017 ble kjent at Kulturtanken likevel ikke vil kunne ta dette ansvaret har fylkeskommunene vært i dialog med KS om mulighetene for at KS overtar forhandlingsansvaret for fylkeskommuner og såkalte direktekommuner.

– Dette er etter vårt skjønn eneste riktige løsning og vi er glade for at KS har møtt oss så positivt i disse diskusjonene, sier Tone Østerdal, seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune.

Når Akershus fylkeskommune nå oppjusterer sine satser for honorarer i Den kulturelle skolesekken er det i tett dialog med KS, og ment som en midlertidig overgangsordning. Det vil nødvendigvis ta noe tid å gjøre den nødvendige forankringen av et slikt oppdrag i KS, men partene er i gang med å rigge for prosessen.

– Den kulturelle skolesekken i Akershus er en betydelig arbeidsgiver, og vi er opptatte av at kunstnerne skal ha en tilsvarende en lønnsutvikling tilsvarende alle andre lønnsmottakere. Derfor tar vi dette midlertidige grepet nå, og så ser vi fram til forhandlinger som kan sørge for en helhetlig gjennomgang av avtaleforholdene for kunstnerne i ordningen, avslutter Tone Østerdal.

Nye satser

Den nye satsen for lønnsmottakere vil være kr 3 035, mens den for oppdragstakere vil være kr 3 899. Kunstnere det allerede er inngått kontrakt med om oppdrag etter 01.08.2017 vil motta en tilleggskontrakt, mens alle nye kontrakter vil basere seg på de nye satsene. Avtalen framforhandlet av MFO/NoDa og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) gjelder fortsatt for alle den omfatter.

Kontakt

Kontaktperson i Akershus fylkeskommune: Seksjonsleder Tone Østerdal, telefon 948 00 172. 
Kontaktperson i KS: Avdelingsdirektør Hege Mygland, telefon 951 67 406.

Les flere artikler

Kulturhack, Ås 2019

Fordeling av tilskudd til publikumsutvikling

12.12.2019

Les hele artikkelen

Alexander Krohg Plur (hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune), Kari Solheim (leder UngMusikk) og Bjørg Bjøntegaard (Norges Musikkhøgskole)

UngMusikk ekspanderer

02.12.2019

Les hele artikkelen

Vetle Rødbotten

Drømmer om Berlinfilharmonien

02.12.2019

Les hele artikkelen

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus

Utstilling i Lørenskog Hus: «Folkemusikk og nasjonalisme»

07.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet