1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Stortingsvalget 2017- nå kontrolltelles stemmene

Stortingsvalget ble avholdt 11. september. Nå pågår kontrolltelling av stemmene, før valgresultatet kan endelig godkjennes.

Totalt er det 417.086 stemmeberettigede personer i Akershus, hvorav 123.346 forhåndsstemte. Fremmøteprosenten i fylket var på 80,4 %, mot 77,7% for hele landet.

Det var totalt 17 partier som stilte med godkjent valgliste til Stortingsvalget i Akershus.

På nettsiden valgresultat.no finner du stemmetall for hele landet og de enkelte fylker, kommuner og valgkretser.

Nå kontrolltelles stemmene

Valgoppgjøret foregår i flere omganger og godkjenningsrunder. På fylkesnivå har fylkesvalgstyret ansvar for gjennomføring og kontroll av valgoppgjøret.

Etter at de kommunale valgstyrene har gjennomført sine tellerunder, oversendes stemmene fylkesvalgstyret som gjennomfører en ny opptelling. Her telles alle stemmesedlene på nytt, Her registreres også eventuelle endringer velgerne har gjort på stemmesedlene. Dersom noen valgstyrer har gjort feil ved opptellingen eller i forbindelse med godkjenning eller forkasting av stemmer, skal fylkesvalgstyret om mulig rette feilen

Endelig godkjenning

På bakgrunn av kontrolltellingen skal fylkesvalgstyret fordele distriktsmandatene til Stortinget. Utjevningsmandatet fordeles av riksvalgstyret.

Valgresultatet for Akershus godkjennes av fylkesvalgstyret i møte 18. september kl 10.

Deretter oversendes protokollen riksvalgstyret som fordeler utjevningsmandatet og Stortinget som foretar den endelige godkjenningen av valget.

Fakta

  • Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal det i hvert fylke være et fylkesvalgstyre. Fylkesvalgstyret oppnevnes av fylkestinget, og er i Akershus sammenfallende med Fylkesutvalget.
  • Fylkesvalgstyret har ansvaret for å gjennomføre valgoppgjøret ved fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Fylkesvalgstyrets viktigste oppgaver er:

  • godkjenning av listeforslag ved fylkestingsvalg og stortingsvalg
  • opptrykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg
  • kontroll av de kommunale valgstyrenes arbeid ved fylkestings- og stortingsvalg, herunder kontrolltelling og registrering av endringer som er gjort på stemmesedlene
  • fordeling av distriktsmandatene ved stortingsvalg og av mandatene ved fylkestingsvalg
  • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til fylkesting og storting om resultatet

Les mer om den norske valgordningen.

Les flere artikler

Konstituering av første fylkesting for Viken skjer i den ærverdige festsalen i Urbygningen ved NMBU.

Konstituering av Viken fylkesting 17. oktober

10.10.2019

Les hele artikkelen

Hans Martin Sørensen ved Trygg Trafikk, mener en hjertesone vil bli tryggere for de som går og sykler til skolen.

Hjertesone – skal skape en tryggere skolevei

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet