1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Velkommen til Akershusskolen!

19. august er det skolestart for de videregående skolene i Akershus. Vi ønsker 23000 nye og gamle elever vel møtt til et nytt skoleår!

 

Markering av skolestart

19. august stiller rundt 23.000 elever til skolestart ved de videregående skolene i fylket, ca. 8000 begynner i første år. Se de enkelte skolenes nettsider for tid og sted for oppmøte.

I anledning skolestart vil fylkesordfører Anette Solli og noen av våre fylkespolitikere være med å ønske de nye elevene velkommen. 

Husk å møte opp!

Skoleplassen anses som akseptert ved at du takker ja til tilbudet i du takker ja til tilbudet i VIGO og møter opp på skolen den første uken etter skolestart. Har du ikke anledning til å møte denne uken må du gi beskjed til skolen om fraværet, ellers vil plassen gå til en annen søker.

Fraværsgrensen som ble innført høsten 2016 gjelder også for alle elever dette skoleåret. Det er derfor viktig at du er tilstede i undervisningen. Nye elever kan lese mer om fraværsgrensen hos utdanningsdirektoratet.

Noen andre momenter det er verd å få med seg i anledning skolestart:

Bærbar PC til skolearbeidet

Har du bestilt pc? Alle elever på videregående skole skal ha en bærbar datamaskin. Les mer om elev-pc-ordningen på www.akershus.no/elevpc

Skolevalg

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da er det også skolevalg. Selve skolevalget avholdes mellom 28. august og 4. september, og i forkant blir det både debatt og valgtorg på alle de videregående skolene i fylket. Les mer om skolevalg her.

Den gode Akershusskolen

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring, med over 23 000 elever, 2500 læringer og nær 4000 ansatte. Vi jobber hver dag for at alle elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal få en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner.

Akershusskolen har en god og høyt kompetent lærerstab. Alle skolene har egen ledelse som styrer undervisningen med den tilpasningen som er naturlig og best for elevene. Likevel er grunnfilosofien ved alle Akershusskolene lik, og undervisningen bygger på noen felles holdninger:

  • Elevene skal møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer.
  • Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater.
  • Likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter.
  • Læring handler om å lykkes og om å ville.
  • Refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring.

Les mer om den gode akershusskolen.

Vurdering og læring

Vurdering er en sentral oppgave i læringsarbeidet. Å vurdere elevens og lærlingens prestasjoner og utvikling er viktig for å motivere til økt læring slik at alle kan nå sitt potensiale. Det er også viktig at du som elev får være med i vurderingsarbeidet, og forstår hvilke kriterier du vurderes etter Akershus fylkeskommune har et eget nettsted om vurdering, rettet mot både skole og elever. Les mer om vurderingsarbeidet i akershusskolen her.

Nytt regelverk om skolemiljø

1.8.2017 kom det nytt regelverk om elevens skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. De nye reglene gjelder både skolens ansvar og plikter, og at det nå er Fylkesmann som er ansvarlig for å håndheve regelverket. Det er særlig fokus på aktivitetsplikten skolen har i saker som omhandler elevenes skolemiljø.

Elev- lærling og mobbeombudet

Akershus fylkeskommune har fra og med dette skoleåret to stillinger som elev, lærling og mobbeombud. Ombudene skal sikre fylkeskommunens arbeid mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen, samt bistå elever og lærlinger som trenger råd og veiledning i forbindelse med videregående opplæring. Les om elev, lærling og mobbeombudet i Akeshus her.

Vi hjelper deg på veien

Trivsel og et godt miljø er avgjørende for en god skolehverdag. Hvis du opplever å ha behov for hjelp, støtte og veiledning underveis har Akershus fylkeskommune tre veiledningssentre. Alle sentrene tilbyr tjenestene pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten, Voksenopplæring og fagopplæring.

Les mer på www.veiledningssentrene-akershus.no

Les flere artikler

Musikk-lærer ved Rud vgs, Øystein Fevang, ble intervjuet av NRK etter at allsang-videoen ble en hit på Queen sin hjemmeside på Facebook.

Rud vgs ble hyllet av Queen

19.09.2019

Les hele artikkelen

Bak fra venstre: Irene Puyol fra Spania (Lillestrøm vgs), Christiana Broidl fra Østerrike (Ås vgs), Justine Scarlaken fra Frankrike (Sandvika vgs), Pablo Montaner fra Spania (Bjertnes vgs), Cinthia Navarro Perez fra Spania (Lørenskog vgs), Gemma Larregola fra Andorra (Ski vgs) og Camila Urbano fra Spania (Vestby vgs).

Europeiske lærerstudenter er på plass i Akershus

18.09.2019

Les hele artikkelen

Fordeling av valgresultat ved skolevalget i Viken 2019

Slik ble resultatene av skolevalget i Viken

06.09.2019

Les hele artikkelen

Elever med PC

Problemer med oppmelding til privatisteksamen?

06.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet