1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Utredning om kollektivløsninger for Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune har mottatt en faglig utredning om kollektivtransport for Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller.

Akershus fylkeskommune ga i 2016 Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for kollektivbetjening på Nedre Romerike. Konseptvalgutredning er en rapport som vurderer ulike måter å møte fremtidige transportbehov. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller i et langsiktig perspektiv. Til grunn for vurderingen ligger en grundig behovsanalyse.

-Konseptvalgutredningen vil være et viktig grunnlaget for fylkestingets videre beslutning om utviklingen av kollektivsystemet på Nedre Romerike, sier fylkesordfører Anette Solli.

Utredningen er overlevert til Akershus fylkeskommune innen fristen. Fylkesutvalget fikk en orientering om utredningen onsdag 21. juni. Ruter har benyttet Sweco som konsulent for utarbeiding av utredningen.

Videre prosess

Konseptvalgutredningen med vedlegg sendes på høring til de berørte kommunene i løpet av juli 2017. Utredningen skal også underlegges en ekstern kvalitetssikring (KS1).  Det tas sikte på behandling i fylkestinget i desember 2017.

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet