1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Arrangerer kommunedugnad for flere læreplasser

Åtte kommunebesøk har blitt gjennomført, 14 gjenstår. I løpet av skoleåret skal alle fylkets 22 kommuner engasjeres i en felles dugnad om å skaffe flere læreplasser i Akershus.

Under parolen «vil du være med, så heng på» har fylkesrådmann Tron Bamrud invitert kommunene til en Akershus-dugnad om å skaffe flere læreplasser i kommunene. Dugnaden er en del av satsingen Yrkesfagløftet, som har som hovedmål å øke andelen fagarbeidere i Akershus.

- Positiv utvikling

Fylkestinget stadfestet i september 2014 at fylkeskommunen skal motivere til opprettelsen av 100 nye kommunale læreplasser innen utgangen av 2016. 

- Målet er ennå ikke nådd, men det har vært en positiv utvikling med flere nye læreplasser i kommunene våre. Det er imidlertid potensial for å få til mer, for å bedre framtidig rekruttering av fagarbeidere, sier Bamrud.

- Ser nytteverdien

Siden september har åtte møter blitt gjennomført mellom avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus. Fylkeskommunen er representert ved rådgiverne Hans-Olav Gammelsrud, Finn Thoresen og Trond Pettersen. Kommunene har blant annet fått råd om hvordan de kan rekruttere flere til å velge yrkesfag, og om hvordan lærlingene kan følges opp. Et annet aspekt er tilbakemeldinger fra kommunene om hvordan opplæringen i skole i enda større grad kan forberede ungdommene til hvilke krav og forventninger arbeidslivet stiller. 

De kommunene som hittil har fått besøk er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Lørenskog, Ski, Ullensaker og Vestby. I løpet av vårterminen skal de 14 resterende kommunene besøkes.

- Besøkene i høst har vært udelt positive. Kommunene gir uttrykk for at de opplever besøkene som nyttige. De fleste forholder seg til Kommunesektorens organisasjon (KS) sin målsetting om en læreplass per 1000 innbyggere, forteller Hans Olav Gammelsrud.

Planlegger erfaringsdeling

Hensikten med dugnaden er både å motivere kommunene til å opprette nye læreplasser på kort sikt og enda flere på lang sikt for å dekke det framtidige behovet for fagarbeidere.  Det er spesielt læreplasser innen programfagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeiderfaget, og IKT-servicefaget som i første omgang prioriteres. Byggdrifterfaget er også et fag det diskuteres muligheter for å ta inn lærlinger i.

Kommunene varierer imidlertid noe med hensyn til hvilke konkrete opptrappingsplaner de har, samt hvilke ressurser som settes inn. En kommune som har utmerket seg positivt er Ski.

- Ski kommune stilte mannsterke til møtet, med både rådmann, ordfører, skolesjef og personalsjef og lærlingansvarlig. I tillegg har de satt seg en målsetting om å tilby to læreplasser per 1000 innbyggere. Dette viser vilje til å satse på lærlinger. Generelt kan vi si at jo bedre omdømme en kommune har som lærebedrift, jo større er sannsynligheten for at kommunen klarer å rekruttere tilstrekkelig med kvalifiserte lærlinger, påpeker Pettersen.  

I løpet av våren vil det bli lagt opp til erfaringsdeling. Her vil Ski kommune sammen med Asker kommune og Eidsvoll kommune gi gode eksempler på hvordan de rekrutterer og følger opp sine lærlinger.

Les mer om Yrkesfagløftet i Akershus.

Les flere artikler

Slik kan skolen se ut (fasade sør).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Ski vgs samarbeider tett med grønne aktører i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren for å synliggjøre for elevene hvordan det er mulig å bli en aktiv bidragsyter for bærekraftig utvikling i samfunnet..

Ski videregående skole vant Utdanningsforbundets klimapris 2019

08.11.2019

Les hele artikkelen

I forbindelse med kampanjen hadde Eikeli vgs tilrettelagt for å gjøre en enkel sykkelservice denne dagen. Elevene som kom på sykkel var med i trekningen av et sett piggdekk til sykkelen sin. F.v. Rådgiver friluftsliv, sykkel og fysisk aktivitet i Akershus fylkeskommune Ingvild Marie Kavli, miljøarbeider på Eikeli vgs Wilhelm Kaarbø, elev Erling Mikalsen Storrønning, vaktmester Bård Anders Skands, og kommunikasjonsrådgiver i Syklistenes Landsforening Kjetil Hasselgård.

Bli en synlig syklist i høstmørket

29.10.2019

Les hele artikkelen

Kevin Aaseth, Marita Thorvaldsen, og Maren Ruud var med på opplæringsdagen for å lære mer om hvordan de som rollemodeller skal lage gode presentasjoner for ungdomsskole-elever.

Fremmer yrkesfag med rollemodeller

24.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet