1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Scandria2Act

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act er et prosjekt under programmet Interreg Baltic Sea. Prosjektet har som hovedmål å fremme ren, multimodal transport for å øke samhandling og konkurranseevnen til Scandria-korridorens regioner, samtidig som vi minimerer negativ miljøpåvirkning forårsaket av transport.

Prosjektet fokuserer på tre områder, med tilhørende arbeidspakker:

 1. Distribusjon av alternative drivstoff
 2. Tilrettelegging for multimodale transporttjenester
 3. Etablering av en flernivå styringsmodell for samarbeidet langs korridoren, Scandria®Alliance.

Scandria2Act har fått status som Flagship project i Østersjøregionen. Dette er prosjekter som er spesielt viktige for å gjennomføre tiltak på programmets prioriterte områder, og som skal tjene som piloteksempler.

Prosjektet er en videreføring av et godt etablert samarbeid mellom en rekke aktører i den nordlige delen av Scandria-korridoren, på aksen Oslo – Berlin.

Fylkeskommunens involvering i prosjektet

Akershus fylkeskommune leder arbeidspakken for distribusjon av alternative drivstoff. De øvrige partnerne i arbeidspakken er:

 • Region Skåne
 • Energikontor Skåne
 • Det svenske forskningsinstituttet SP
 • Wildau Tekniske Høgskole
 • Det tyske energikontoret i Berlin
 • Plankontoret for Berlin-Brandenburg

Mål og ønskede resultater

Målet er å bidra til å fremme infrastruktur for og anvendelse av alternative drivstoff i Scandria-korridoren.

Med alternative drivstoff menes her drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass/naturgass, som omhandles av EUs direktiv 2014/94/EU deployment of alternative fuels infrastructure (DAFI).

Prosjektet har en helhetlig tilnærming, og har som mål å fremme bruken av disse drivstoffene ut fra regionale forutsetninger og drivstoffenes anvendelsesområder.

Sammen skal partnerne levere følgende resultater:

 • Rapport med oversikt over utbredelse, bruk og erfaringer fra introduksjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Rapport med anbefalinger for forretningsmodeller og konsept for energistasjoner.
 • Strategi for distribusjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Roadshow med informasjon og utprøving av kjøretøy i Oslo/Akershus, Skåne og Berlin.

Rapporter, arrangementer og andre resultater fra prosjektet vil blant annet bli gjort tilgjengelig på denne siden. 

Rapport fra Scandria2Act

Den første leveransen i Scandria2Act er en rapport som beskriver utbredelse av infrastruktur og kjøretøy for alternative drivstoff i den nordlige delen av Scandria-korridoren, samt en oversikt over hvilke insentiver som benyttes for å fremme dette. Akershus fylkeskommune har hatt ansvaret for arbeidet med rapporten. 

I rapporten vurderes status i hvert enkelt land, det gis en sammenligning av landene i Scandria-korridoren med resten av EU, samt en vurdering av hindringer og suksessfaktorer for utbredelse av alternative drivstoff. Gode eksempler fra regionen og en database over eksperter på de ulike drivstoff i de fem landene som inngår i korridoren er også med i rapporten. Rapporten viser at utviklingen med hensyn til bruk av alternative drivstoff går langsomt, og at Norge er i en unik posisjon i regionen (og verden for øvrig). 

Rapport Scandria 2Act: Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria®Corridor

Les flere artikler

SmartEdge

04.07.2018

Les hele artikkelen

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formålet er å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen.

The bioeconomy region

16.06.2017

Les hele artikkelen

Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act

08.12.2016

Les hele artikkelen

SMART-MR

SMART-MR

04.10.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet