1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Støtte til kulturminnetiltak

Det finnes en rekke tilskuddsordninger der du kan søke støtte for kulturminnetiltak. Her kan du lese mer om de ulike støtteordningene.

Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har ansvar for utdelingen av tre av tilskuddsordninger som retter seg mot privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.

Tilskudd til kulturminnevern – fylkeskommunalt

  • Brukergrupper: Organisasjoner, Privatpersoner, Lag og foreninger
  • Søknadsfrist: 15.12.2017

Beskrivelse: Det er mulig å søke om fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger, anlegg og miljøer i Akershus. Kulturminner i privat eie vil bli prioritert.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til fredete bygg og anlegg – statlig

  • Brukergrupper: Privatpersoner, organisasjoner
  • Søknadsfrist: 15.12.2017

Beskrivelse: Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven.

På bakgrunn av søknadene Akershus fylkeskommune mottar, melder vi inn et behov til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler deretter tilskudd til fylkene.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus

  • Brukergrupper: Kommuner, Organisasjoner, Bedrifter, Privatpersoner
  • Søknadsfrist: Ingen

Beskrivelse: Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, utvikle pilegrimsrelaterte produkter og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har også støtteordninger for istandsetting av eldre bygninger.

  • Brukergrupper: Privatpersoner
  • Søknadsfrist: 01.03.2018

Beskrivelse: Eier du et kulturminne som trenger istandsetting? Da kan du søke Fortidsminneforeningen om midler. De som kan søke er eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt, og prosjekter med fokus på kompetanseoverføring. Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk. Mer informasjon om støtteordningen finner du her.

Kulturminnefondet

Også hos Kulturminnefondet kan du søke støtte. De har dessuten laget en fullstendig oversikt over alle statlige, regionale, kommunale og private tilskuddsordninger hvor man kan søke penger til kulturminnetiltak.

Les flere artikler

Velkommen til inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner.

Nytt liv i låven

01.10.2018

Les hele artikkelen

Forside - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

Rapport - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

13.06.2018

Les hele artikkelen

Garderhesten. Vektlodd fra middelalder funnet på Garder søndre i Vestby.

"Garderhesten"

01.12.2017

Les hele artikkelen

Froen gård.

Fredning av Froen gård

19.01.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet