1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ønsker å gjøre en forskjell

- Vi ønsker å gjøre en forskjell, ikke bare for elevene på skolen vår, men for alle elever på videregående skole i Akershus, sier Tommy, Stephanie, Kajashny og Pernille i fylkeselevrådet. 28. og 29. september hadde de oppstartseminar.

Et nytt styre er konstituert og et samlet fylkeselevråd er klart for å gjøre en innsats for akershuselevene skoleåret 2016/2017. Foruten fylkeselevrådsleder Mathias Opdahl Weseth og nestleder Håkon Snortheim er det flere gjengangere ikke bare i årets styre, men generelt i fylkeselevrådet. Med andre ord: Fylkeselevråd engasjerer.

- Får utrettet mer

- Jeg ble valgt inn som vara i fjor, men syntes det var såpass givende at jeg meldte meg som representant i år, sier Stephanie Maria Grace Powell fra Skedsmo videregående skole.

Kajashny Rasathurai er i år avgangselev ved Mailand videregående skole, og har vært med i fylkeselevrådet alle tre årene. Pernille Emilie Arntzen Nestaas, kontorlærling ved Nadderud videregående skole, og Tommy Sandland Braathen fra Bleiker videregående skole har på sin side sitt første år som fylkeselevrådsrepresentanter i år.

- Jeg synes det virker interessant, og som lærling på skole håper jeg at jeg kan bidra med et litt annet perspektiv. Det er ikke alle elever som forstår hvor godt skolen faktisk jobber for dem, sier Pernille.

- Jeg har vært elevrådsrepresentant tidligere, men som del av fylkeselevrådet får man utrettet mer, ikke bare for elevene på egen skole, men på vegne av alle videregåendeelever i Akershus, supplerer Tommy.

Toårig handlingsplan

Nytt i år er at fylkeselevrådet har formulert en toårig handlingsplan. Planen skal vedtas på neste plenumsmøte i fylkeselevrådet 18. oktober.

- Fordelen med toårig handlingsplan er at vi får lengre tid til å jobbe med sakene. Et skoleår går fort og med et lengre perspektiv viser vi at vi mener alvor med sakene vi fremmer, fastslår Kajashny.

Sentralt i handlingsplanen for 2016-2018 er forbedret kollektivtilbud for videregåendeelever i Akershus samt endring av fraværsgrensen som ble innført fra og med dette skoleåret.

- Vi ønsker lavere pris, færre forsinkelser og hyppigere avganger. Det hadde vært praktisk om Oslo og Akershus var én kollektivsone, siden mange har lang vei og må gjennom flere soner på vei til og fra skolen, påpeker de fire.

De presiserer videre at de ikke ønsker å avskaffe fraværsgrensen, men å endre den.

- Blant annet ønsker vi at helsesøster skal kunne gi dokumentasjon på sykdom. Dette er en fagperson, og terskelen for å oppsøke helsesøster er for mange mye lavere enn å kontakte fastlegen, forklarer Tommy.

Fylkeselevrådet ønsker også at fravær som skyldes utenforliggende forhold som forsinkelser i kollektivtrafikken, privatisteksamen og obligatoriske kjøretimer skal kunne unntas fraværsregelen.

Håper på økt engasjement

Fremfor alt mener de fire det er viktig å få og skape engasjement hos fylkespolitikerne.

- Det er utrolig viktig at vi får støtte av fylkespolitikerne i sakene vi fremmer. Det er de som avgjør hvorvidt vi kommer videre og faktisk kan sette inn tiltak for å forbedre situasjonen. Vi håper derfor på økt engasjement fra dem i skoleåret 2016/2017, avrunder Kajashny.

Les flere artikler

Her er det nyopprettede DanseFOTGvg1 under helgens øvelser.

DanseFOTvg1 har hatt sin første oppstartsamling

24.09.2018

Les hele artikkelen

Christel Villadsen.

Hun er den første kvinnelige byggdrifterlærlingen

24.09.2018

Les hele artikkelen

Befaring på Fornebu var en del av programmet for deltakere i prosjektet SmartEdge.

Bærekraftig utvikling i storbyregionene

20.09.2018

Les hele artikkelen

Regional plan for klima og miljø 2018-2050 setter mål for kutt i klimagassutslipp i Akershus.

Setter felles mål for klimakutt

12.09.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet