1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Service og samferdselselever får læreplassgaranti

- Vi vil få til et reelt yrkesfagløft i Akershus, sier fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, John Arve Eide. 2. september ble en avtale som gir læreplassgaranti for elever på service og samferdsel signert.

I januar signerte representanter for bygg- og anleggsfag den første samarbeidsavtalen i Akershus som ga garanti om læreplass til kvalifiserte bygg- og anleggselever. Fredag 2. september ble en tilsvarende avtale signert innen service- og samferdselsfag.

Fylkesdirektør John Arve Eide er ambisiøs: Målsettingen er at en tilsvarende avtale skal signeres innen alle yrkesfag som tilbys ved de videregående skolene i Akershus.

- Stor framskritt for yrkesfagopplæringen

- Når ungdom søker yrkesfag er det med et ønske og en forventning om at de skal kunne ta fag- eller svenneprøve og deretter gå ut i jobb. Vi må ta et felles ansvar for at det ikke bare er en mulighet, men en garanti, at de får fullført opplæringen sin. Dette er den tryggheten de trenger for å velge yrkesfag i utgangspunktet, og samfunnet trenger denne kompetansen, understreker Eide.

Fylkesdirektøren mener de avtalene nå som er signert innen service og samferdsel og bygg- og anleggsfag vil bane vei for at også andre fag og bransjer vil gå inn for å tilby samme garanti. Han forteller at fylkeskommunen nå gjennomfører møter med kommunene i Akershus, hvor et av målene er å få kommunene til å forplikte seg til avtaler om læreplass.

Han legger til:

- Vi er på god vei, og avtaler som denne representerer et stort framskritt for yrkesfagopplæringen i Akershus.

- Trenger ung arbeidskraft

Avtalen som ble signert fredag formiddag gir læreplassgaranti til alle elever som er kvalifiserte til læreplass innen service og samferdsel. Mer spesifikt gjelder garantien gjelder logistikkfaget, yrkessjåførfaget, salgsfaget og sikkerhetsfaget.

Samarbeidspartene er Akershus fylkeskommune som skoleeier, på vegne av Bleiker, Drømtorp og Mailand videregående skoler. I tillegg forplikter de følgende opplæringskontorene innen service og samferdsel til avtalen: Opplæringskontoret for service og samferdsel (OSS), Varehandelens opplæringskontor (VOKss), Securitas AS Opplæringskontor, samt Kurs- og opplæringskontor for salgs- og matfagene (KOM).

Charles Galåsen, leder av OSS, forteller at det i dag er stor underdekning av kvalifiserte fagarbeidere, særlig innen transportfag.

- Gjennomsnittsalderen på yrkessjåfører er 55 år, med andre ord trengs det ung arbeidskraft. Vi opplever at de nyutdannede sjåførene er godt kvalifiserte og ender opp med god kompetanse ved endt læretid. Dessuten har de gode muligheter for jobb, siden det er en såpass stor underdekning av faglærte yrkessjåfører i Norge, påpeker han.

At det er stort behov for yngre yrkessjåfører med fagkompetanse sier Marit Grøttheim fra bransje- og arbeidsgiverforeningen NHO Transport seg enig i.

- Det har ikke vært så vanlig å ta fagbrev som sjåfør, men vi ser en økt viktighet av fagkompetanse også på dette området. De som går ut i yrket som faglærte er dyktige sjåfører med god erfaring, mener hun.

- En sikkerhet for framtiden

Fra skolenes side er rektorene Sissel Onstad ved Drømtorp videregående skole og Wenche Kavli ved Mailand videregående skole glade for at en læreplassgaranti nå er kommet på plass.

- Dette er en formalisering av et samarbeid vi har hatt i en lengre periode. Fra skolens side trenger vi noen som følger opp lærlingene våre, og samarbeidet vi har hatt frem til nå har vi hatt stor glede av, roser Onstad.

Wenche Kavli, ny rektor på Mailand videregående skole fra 1. september, mener i likhet med Eide at avtalen er et framskritt for yrkesfagopplæringen.

- Det er en veldig viktig avtale som er signert i dag. Dette gir elevene en sikkerhet for framtiden, og det har mye å si for rekrutteringen ikke bare til service og samferdsel, men yrkesfag generelt. Målet må jo være at en garanti etterhvert kommer på plass for flere utdanningsprogrammer, påpeker hun.

Styrker samarbeid og øker rekruttering

Avtalen har som mål å forplikte partene i yrkesfagopplæringen innen service og samferdsel gjennom å:

  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
  • lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet service og samferdsel ved de deltakende skolene
  • øke rekrutteringen til flere lærefag innen utdanningsprogrammet
  • øke søkingen til service og samferdsel i Akershus

Les også: Historisk læreplassgarantiavtale i Akershus er signert

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet