1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

21 814 elever får tilbud om skoleplass

Første inntaket til videregående skoler i Akershus er nå klart. 21 814 elever får tilbud om plass på et av utdanningsprogrammene de har søkt. 92,9 prosent av de som er tatt inn har fått plass på sitt første ønske.

Resultater i vigo fra lørdag 9. juni

Alle søkerne kan se resultatet på www.vigo.no fra lørdag 9.juli.

Søkerne vil få en tekstmelding om at inntaket er klart. De må da logge seg inn med MinID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar.

De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på internett dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Viktig at alle svarer, fristen er 18. juli

  • Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 18. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen.
  • For å kunne være med videre i prosessen, må også de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste, svare innen fristen.
  • Også de som takker nei til skoleplass, må svare innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre.
  • Dersom det er lagt inn forhåndssvar, er det ikke nødvendig å legge inn svar på Vigo nå.
  • Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Mange får nå tilbud om skoleplass

Ved dette inntaket er det hele 21 814 elever som får tilbud om skoleplass ved Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Det er 411 flere enn på samme tid i fjor. Av disse får 92,9 prosent tilbud på det utdanningsprogrammet de har som sitt første ønske.

Selv om mange nå får tilbud om skoleplass, er det også i år en del som må vente til senere inntaksrunder før de får tilbud om en skoleplass. I år gjelder det 1 573 søkere eller 6,6 prosent av søkerne. Det er i Follo det prosentvis står flest uten tilbud. Her er det foreløpig 7,8 prosent som bare får tilbud om plass på venteliste i denne første inntaksrunden.

Oppfyllingsfasen

Opplæringslovens § 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå.

I utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) fortrinnsrett til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår.

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to inntaksrunder. Etter andre inntak har de som ikke har fått noe tilbud forrang til alle ledige plasser.

5 prosent av plassene er holdt av og disponeres etter andre inntaksrunde. Dette gjelder alle ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå, ved alle skoler (bortsett fra der utdanningsprogrammet kun finnes ved en skole i regionen). Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkere som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud.

Her finner du flere tall knyttet til søkning og inntak (pdf)

Se flere opplysninger om årets inntak.

 

 

Les flere artikler

Akershusprisen deles ut til noen som har gjort en fremragende innsats for Akershus.

Hvem bør få Akershusprisen 2018?

12.09.2018

Les hele artikkelen

Fylkestinget og bystyret i Oslo ber Ruter om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år.

Rimeligere kollektivreiser for barn og ungdom

10.09.2018

Les hele artikkelen

Sluttrapport for oppreisningsordningen: 126 personer har fått tilkjent oppreisning for omsorgssvikt eller overgrep under plassering av det kommunale barnevernet i Akershus.

Sluttrapport for Oppreisningsordningen

10.09.2018

Les hele artikkelen

Rapporten fra Statens vegvesen

Trygging av skoleveier i Akershus

29.08.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet