1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Søk midler til tryggere skolevei

Akershus fylkeskommune inviterer alle grunnskoler i fylket til å søke midler fra ordningen "Aktive barn - tryggere skolevei" for skoleåret 2018-2019. Søknadsfristen er 2. mai.

Positivt for alle

Målet for tilskuddsordningen «Aktive barn – tryggere skolevei» er å få flere barn til å gå eller sykle til skolen. Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. Aktive barn bidrar dessuten til en tryggere skolevei for alle.

Statens vegvesen
Gjennom tilskuddsordningen Aktive barn - tryggere skolevei kan skolene i Akershus søke tilskudd til trafikksikringstiltak på skoleveien.

Dette kan du søke om

Alle grunnskoler i Akershus kan søke om midler til følgende aktiviteter/tiltak:

  • Aktiv til skolen: Midler til materiell, premiering og andre tiltak som stimulerer til økt aktivitet blant elever på 1. til 7. trinn.
  • Trafikkontakter: pedagogiske ansatte som tar seg av organisering og opplæring av trafikksikringsarbeidet ved skolen
  • Trafikkvakter: Dersom skolen har en trafikkontakt kan det også gis støtte til trafikkvaktordning utført av voksne. 

Skolene kan også bestille refleksvester til 1. trinnselever via søknadsskjema. Det er kun skoler med trafikkontakt som kan bestille reflekser til elever på 1. trinn, men de trenger ikke å søke støtte fra ordningen for å bestille vester. 

Til sammen har ordningen 4 mill. kr til rådighet for skoleåret 2018-2019. Søknadsfristen for ordningen er 2. mai 2018.

Må rapportere på 2017-midler

Skolene skal rapportere på bruken av tildelte midler. Skoler som fikk midler fra tilskuddsordningen i 2017 må rapportere på sin bruk av midlene innen 2. mai 2018.

Du finner rapportskjema sammen med øvrig informasjon om ordningen via lenken over.

Fylkeskonkurranse - hvem er best til å gå til skolen?

Vi oppfordrer alle skoler om å bli med i fylkeskonkurransen «Aktive barn - tryggere skolevei» som blir arrangert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU). Målet er å få flere barn til å gå/sykle til skolen. Konkurransen går over to perioder i løpet av skoleåret, så inneværende skoleårs konkurranse er godt i gang. Mer info om konkurransen for skoleåret 2018/2019 vil bli sendt skolene i august. 

I fjor var det klasse 7d på Nesoddtangen skole som vant konkurransen, og i 2016 var det en klasse fra Vevelstadåsen skole i Ski som fikk en drømmedag på Tusenfryd.

Tilskudd til sykkelopplæring

Kommunene i Akershus kan søke om tilskudd til tiltak for å øke sykkelferdigheter hos utvalgte grupper. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har satt av 740 000 kroner til ordningen. Søknadsfristen er 18. april 2018.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Trafikksikre kommuner

Akershus fylkeskommune har vedtatt å stimulere til at alle kommuner i Akershus skal jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikre kommuner», og herunder «Trafikksikre skoler». For mer informasjon se www.trafikksikkerkommune.no, eller ta kontakt med Unni Knutli tlf. 922 64 318, e-post knutli@tryggtrafikk.no.

Både Bærum, Asker, Ski,Rælingen og Nesodden kommuner har tidligere fått godkjenning som trafikksikre kommuner.

 

Les flere artikler

Her er det nyopprettede DanseFOTGvg1 under helgens øvelser.

DanseFOTvg1 har hatt sin første oppstartsamling

24.09.2018

Les hele artikkelen

Christel Villadsen.

Hun er den første kvinnelige byggdrifterlærlingen

24.09.2018

Les hele artikkelen

Befaring på Fornebu var en del av programmet for deltakere i prosjektet SmartEdge.

Bærekraftig utvikling i storbyregionene

20.09.2018

Les hele artikkelen

Regional plan for klima og miljø 2018-2050 setter mål for kutt i klimagassutslipp i Akershus.

Setter felles mål for klimakutt

12.09.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet