1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Vil frede omgivelsene ved Froen gård

Akershus fylkeskommune foreslår å frede Froen gårds gårdsplass, hageanlegg og landskapet rundt gårdsanlegget. Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for uttalelser 12. februar 2016.

Froen herregård er blant de eldste og største gårdene i Frogn, og har gitt navn til bygda. Gården ble ryddet i eldre jernalder, og tilhørte i middelalderen Hovedøya kloster. Etter reformasjonen ble gården Kronens eiendom, og fungerte en tid som fogdegård. På midten av 1600-tallet fikk gården privat eierskap.

Hovedbygningen er fra 1767, og ble fredet sammen med portnerstuene i 1923. Froen har i tillegg et flott hageanlegg, som er et godt eksempel på østlandsk renessansepreget terrassehage. Det er dette hageanlegget, sammen med gårdsplassen og landkapet rundt som nå foreslås fredet.

Skal bevare helheten

Målet er å bevare helheten i det opprinnelige anlegget, slik det fremsto i 1767. Dette innebærer blant annet at anleggets karakter skal opprettholdes slik det fremstår med ganger, beplantning, hagerester, vegetasjon, gravsted, gjerder, dam og hagehus. Videre er formålet med fredningen å sikre og bevare gårdens virkning i miljøet og det omkringliggende landskapet.

Fredningsforslaget har tidligere vært varslet og lagt ut til offentlig ettersyn i 2001 og 2002. Ettersom det har gått lang tid siden forslaget om fredning sist ble lagt ut til offentlig ettersyn, ble fredningen varslet på nytt i mars 2015.

Les hele høringsforslaget og se hvordan du kan avgi høringssvar her

Les flere artikler

Fullt i fylkestingssalen da Seksjon for kulturminner inviterte til å la seg inspirere til å ta landbrukets kulturminner i ny bruk.

Nytt liv i låven - inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner

29.11.2018

Les hele artikkelen

Skogfinneplassen Gravdalen i Aurskog-Høland mottok støtte i 2017.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Forside - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

Rapport - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

13.06.2018

Les hele artikkelen

Garderhesten. Vektlodd fra middelalder funnet på Garder søndre i Vestby.

"Garderhesten"

01.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet