1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Søk støtte til å sikre kollektivtrafikkens historie

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke økonomisk støtte til formål med kollektivtrafikkhistorisk tilknytning i Akershus.

Støtte til formål med kollektivtrafikkhistorisk tilknytning for 2018

Kollektivtrafikkhistorisk råd (tidl. Sporveishistorisk råd) ble i sin tid opprettet for å bidra til å ivareta Sporveiens historiske og kulturelle forpliktelser. Ruter viderefører dette ansvaret og avsetter hvert år et beløp til formål som kan dokumentere kollektivtrafikkens historie i både Oslo og Akershus.

Enhver som ønsker å fremme et slikt formål, kan søke om midler fra denne budsjettposten. Dette gjelder Ruters egne avdelinger, samarbeidende selskaper, institusjoner, foreninger og enkeltpersoner. Det har tidligere vært gitt bidrag til historiske arkiver, bygningsregistrering og vognrestaurering for allmennyttige formål og tilgjengelighet.

Årets tildelinger prioriteres etter disse hovedkriteriene:

  • Veteranbusskjøring
  • Oppgradering av Sporveismuseet
  • Katalogisering

Søknader for året 2018 behandles i Kollektivtrafikkhistorisk råd i løpet av februar.
Bruk følgende søknads- og rapporteringsskjemaer:

Dersom du søker om vogn- eller bygningsrestaurering, bør du gi en kort omtale av tilstand, eierskap og en samlet framdrifts- og finansieringsplan.

Objekt som blir tildelt midler fra rådet, må ikke gjøres utilgjengelige for utleie eller formidling gjennom salg eller avtaler med 3. part uten tillatelse fra rådets sekretariat.


Søknad om midler for året 2018 sendes innen søndag 21. januar 2018 til:

Kollektivtrafikkhistorisk råd
E-post: khs@ruter.no

 

 

 

Les flere artikler

Forside - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

Rapport - Akershus fylkeskommunes kulturminnevern 2017

13.06.2018

Les hele artikkelen

Garderhesten. Vektlodd fra middelalder funnet på Garder søndre i Vestby.

"Garderhesten"

01.12.2017

Les hele artikkelen

Froen gård.

Fredning av Froen gård

19.01.2018

Les hele artikkelen

Istandsetting av hovedhuset på Jøndal østre i Eidsvoll.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet