1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Svanfoss

Utdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorats temaplan "Dammer som kulturminner" (2013)

Beskrivelse

Dam Svanfoss ligger i Vorma, sør for Eidsvoll i Nes kommune. En dam og et sluseanlegg ble her anlagt første gang i 1910 for å regulere Mjøsa og for å bedre forholdene for båttrafikk. Mjøsa ble første gang regulert i 1859 da det ble anlagt dam for å forenkle båttrafikken ved Sundfossen i Eidsvoll. Svanfossen lå lengre ned i Vorma og den erstattet Sundfossen reguleringsdam. Svanfoss dam ble opprinnelig bygget som en betongdam med nåler, og var utstyrt med nedleggbare jernbukker. Dammen er blitt ombygd flere ganger siden 1910. Sin nåværende form, en betongdam med fire store luker, har dammen fra 1963. Den er 13,3 meter høy og 95 meter lang. Sluseanordningen er utført i tre med et slusekammer, og gir adkomst mellom Mjøsa og Glomma. I reglementet for manøvrering fra 1912 inngår en instruks for damvokter på stedet. Det bor den dag i dag en damvokter i vokterboligen på Svanfoss.

Mjøsreguleringen var basert på kanaldirektør Sætrens plan ”angaaende udnyttelse af Mjøsens reguleringsevne til fordel for brugsdriften og en fuldkomnere farbargjørelse af Vormen” fra mai 1903. Glommens Brukseierforening (GB) søkte i 1905 om tillatelse til å regulere Mjøsa med bakgrunn i Sætrens plan. Det var interessentene for ni kraftanlegg langs Glomma som sto bak søknaden. Kun de to kraftverkene Kykkelsrudfoss (1903) og Sarpsfoss (Borregaard 1898 og Hafslund 1899) var på dette tidspunkt utbygd. Alle disse virksomhetene hadde interesse av å øke vintervannføringen for å få jevnere og større kraftproduksjon. I 1907 fikk GB tillatelse til å regulere Mjøsa. Det ble stilt spørsmål ved om det var juridisk riktig å la private interesser gjøre dette. De politiske stridighetene førte til at statsministeren Christian Michelsen gikk av. Saken ble starten på mer restriktiv lovgivning hva gjelder utnyttelse og regulering av vassdrag.

Vurdering

Dammen regulerer landets største innsjø og har således en viktig funksjon. Den har en forvaltningsmessig og politisk interessant historie knyttet til seg. Historien knyttet til Glommens og Laagens brukseierforening og Vassdragsvesenet er spesielt fremtredende. I dag er dam Svanfoss antakelig det eneste sted i landet med damvokter som bor i damvokterbolig på stedet

 

Kilder

Furuholmen, Kristian (1938): Glommens Brukseierforening 1903-38. Oslo www.glb.no (11.3.2013)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet