1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershustinget for første gang

Samferdsel stod på dagsorden på Akershustinget, som ble arrangert for første gang fredag 20. mai.

Akershusbenken på Stortinget, ordførere i Akershus og fylkesutvalget var invitert til å diskutere samferdselsutfordringer på dette første Akershustinget. Drøyt 30 politikere deltok, sammen med representanter fra LO, KS og Statens vegvesen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen innledet om Nasjonal transportplan 2013-2024 og Oslopakke 3, mens fylkesordfører Nils Aage Jegstad gjorde rede for om samferdselsutfordringene i hovedstadsregionen. Tidligere statsråd og fylkesrådmann Matz Sandmans innlegg “Lange planer – korte penger” handlet om planprosessene for store veiutbygginger. Den omfattende planleggingsprosessen fører til at byggingen tar svært lang tid, og det blir lite helhetlige utbygginger. Det bygges for mye stykkevis og delt, og parsell for parsell, mente Sandman.

- God møteplass for dialog

I den påfølgende debatten uttrykte flere av deltakerne at Akershustinget var et bra initiativ og en god møteplass for dialog mellom lokal-, regional- og rikspolitikere om viktige utfordringer for Akershus. Det er viktig å framstå samlet for å fremme Akershusregionens interesser, mente flere av politikerne.

Skal fremme fylkets interesser

Akershustinget skal drøfte viktige samfunnsspørsmål, problemer, utfordringer og muligheter for vårt fylke, og i felleskap fremme fylkets interesser.

Les mer om Akershustinget her

Les flere artikler

Transportplan og regionreform på årets Akershusting

13.04.2016

Les hele artikkelen

Ordførerne Lisbeth Hammer Krog, Åge Tovan, Ann Kristin Linnestad og fylkesordfører Anette Solli debatterer kommunereform på Akershustinget.

Kommunereform til debatt

28.01.2015

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli innledet på Akershustinget 3. februar.

Hvordan få raskere planprosesser?

04.02.2014

Les hele artikkelen

Akershustinget om boligpolitikk

04.02.2013

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet