1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

19 august 2019

Møte i koordineringsutvalget

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak. 


20 august 2019

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


26 august 2019

Møte i fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


28 august 2019

Møte i administrasjonsutvalget (reservemøte)

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  


28 august 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


12 september 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


17 september 2019

Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.


08 oktober 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


08 oktober 2019

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


06 november 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet