1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

17 oktober 2019

Viken fylkesting, konstituerende møte

Konstituerende møte for det nye fylkestinget i Viken. Det historiske møtet finner sted i festsalen i Urbygningen ved NMBU. Møtet er åpent og media er velkommen. 


06 november 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


12 november 2019

Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.


12 november 2019

Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen folkehelse, kultur og gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.


12 november 2019

Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse (reservemøte)

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til næringslivet.


13 november 2019

Møte i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  


13 november 2019

Møte i hovedutvalg for samferdsel (Reservemøte)

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, fylkesveier, transportsystemer og kollektivtrafikk.


13 november 2019

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø (reservemøte)

Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet til prosesser rundt den regionale utviklingsrollen innenfor næring, nyskaping og miljøpolitikk.


18 november 2019

Møte i fylkesutvalget (Reservemøte)

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


25 november 2019

Møte i fylkestinget (reservemøte)

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet