1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

13 november 2019

Møte i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  


13 november 2019

Møte i hovedutvalg for samferdsel (Reservemøte)

Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, fylkesveier, transportsystemer og kollektivtrafikk.


13 november 2019

Møte i hovedutvalg for plan, næring og miljø (reservemøte)

Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet til prosesser rundt den regionale utviklingsrollen innenfor næring, nyskaping og miljøpolitikk.


18 november 2019

Møte i fylkesutvalget (Reservemøte)

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


19 november 2019

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Frist for innsending av dokumenter er 5. november 2019.


20 november 2019

Vær Smart! - kurs i klimatilpasning

Tverrfaglig kurs om klimatilpasning i kommunene. Meld deg på innen 1. november.


20-21 november 2019

Utdanningstorget Romerike 2019

Veiledningssenteret Romerike og regionens videregående skoler ønsker elever og foresatte/foreldre på Romerike hjertelig velkommen til Utdanningstorget.


25 november 2019

Møte i fylkestinget (reservemøte)

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 


01-02 desember 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


03 desember 2019

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet