1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

20-21 november 2019

Utdanningstorget Romerike 2019

Veiledningssenteret Romerike og regionens videregående skoler ønsker elever og foresatte/foreldre på Romerike hjertelig velkommen til Utdanningstorget.


25 november 2019

Møte i fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 


26 november 2019

Klimasats-workshop

26. november arrangerer Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken seminar om støtteordningen "Klimasats" for å motivere til gode søknader.


28-29 november 2019

Akershus kulturforum: Kultur – den nye infrastrukturen

Arbeidsutvalget i Akershus kulturforum inviterer alle deltakere i nettverket til den siste samlingen for Akershus kulturforum. Tematisk vil samlingen følge opp vårens seminar og årets studietur til Galway.


01-02 desember 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


03 desember 2019

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


05 desember 2019

Vær Smart! - kurs i klimatilpasning

Tverrfaglig kurs om klimatilpasning i kommunene. Meld deg på innen 1. november.


10 desember 2019

Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.


10 desember 2019

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Frist for innsending av dokumenter er 26. november 2019.


12 desember 2019

Viken fylkesting (Tentativ dato)


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet