1. Hopp til innhold på siden
 2. Hopp til menyen
 3. Hopp til hurtigsøk
15 juni 2018

Møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune

Fredag 15. juni kl: 09:00

Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Legg til i kalender

15. juni møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Sundvolden hotel. Fellesnemnda skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. 

Saker til behandling

 • PS 71/2018 - Godkjenning av innkalling og dagsorden 15.06.2018
 • PS 72/2018 - Godkjenning av protokoll fra møtet i fellesnemnda 16.05.2018
 • PS 73/2018 - Visjon for Viken fylkeskommune
 • PS 74/2018 - Organisering av parlamentarisk styring i Viken fylkeskommune (ettersendes)
 • PS 75/2018 - Tilsetting i fylkesdirektørstillinger i Viken
 • PS 76/2018 - Sak til fellesnemda - Etablering av enheten Fylkesadvokaten i Viken
 • PS 77/2018 - Revidert budsjett for Fellesnemnda
 • PS 78/2018 - Oppsummering - rapport 1. tertial 2018 for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner
 • PS 79/2018 - Status for det administrative arbeidet for å etablere Viken fylkeskommune
 • PS 80/2018 - Opplæringstilbud for videregående skole i Viken. Fremdriftsplan for arbeidet med struktur, dimensjonering, inntak og formidling
 • PS 81/2018 - Regional planstrategiprosess - sak til Fellesnemda
 • PS 82/2018 - Oppstart av utredninger om kollektivtrafikk i Viken
 • PS 83/2018 - Justert mandat og justert milepælsplan for arbeidsgruppe P5 - Valg 2019
 • PS 84/2018 - Fylkesvalgstyret - sammensetning og fullmakt til valgkomiteen
 • PS 85/2018 - Valg av representanter til politisk styringsgruppe - Østlandssamarbeidet etter regionreformen
 • PS 86/2018 - Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver
 • PS 87/2018 - Saksfremlegg for høringssvar - rapport om overføring av fylkesvegadministrasjon
 • FO 2/2018 - Skriftlig spørsmål fra Olav Skinnes (Sp) - Spørsmål om partistøtte ifm Viken-arbeidet
 • PS 88/2018 - Møteplan 2019 for fellesnemnda og PSU

Se sakspapirer og vedlegg for alle saker

Fellesnemndas møte strømmes direkte via denne lenken.

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Partssammensatt utvalg møtes samme dag som fellesnemndas møte. 

Les mer om partssammensatt utvalg her.

Bakgrunn

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. Fellesnemnda består av 34 politikere fra de Akershus, Buskerud og Østfold, som sammen skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Les mer om arbeidet med den nye fylkeskommunen på Viken.no 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet