1. Hopp til innhold på siden
 2. Hopp til menyen
 3. Hopp til hurtigsøk
18 juni 2018

Møte i fylkestinget

Mandag 18. juni kl: 10:00

Schweigaards gate 4, Oslo, fylkestingssalen

Legg til i kalender

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 

Saker til behandling

 • PS 54/18 -  Inntektsrammer og strategier for ØP 2019-2022
 • PS 55/18 -  Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2019-2022
 • PS 56/18 -  Behandling - Konseptvalgutredning (KVU) kollektivtransport - Nedre Romerike
 • PS 57/18 -  Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029
 • PS 58/18 -  Persontransporttilbudet Jernbane - innspill til ruteendring fra desember 2019
 • PS 59/18 -  Et differensiert transporttilbud i Akershus - utvikling av bestillingstransport
 • PS 60/18 -  Transportutredning - Hurum, Røyken og søndre Asker
 • PS 61/18 -  Bygater - finansiering og eierskap
 • PS 62/18 -  Vurdering av hjemreiser for funksjonshemmede internatelever
 • PS 63/18 -  KOSTRA-rapportering fra videregående skoler
 • PS 64/18 -  Skolenes samarbeid med offentlige tjenester og elevenes tilgang til tjenestene
 • PS 65/18 -  Miljøtiltak i byggeprosjekt ved utbygginger av videregående skoler i Akershus fylkeskommune.
 • PS 66/18 -  Utlån av fylkeskommunale lokaler i Akershus - videre prosess med utarbeidelse av regelverk
 • PS 67/18 -  Oppfølging av sak 46/2017 - Digital samlokalisering av tjenestetilbudet for elever i videregående skoler.
 • PS 68/18 -  Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring
 • PS 69/18 -  Eierskapskontroll i Vigo IKS
 • PS 70/18 -  Valg av kandidater til representantskapet i Vigo IKS for ny periode på 4 år
 • PS 71/18 -  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus - årsmelding 2017
 • PS 72/18 -  Regional plan for klima og energi i Akershus
 • PS 73/18 -  Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 - 2030
 • PS 74/18 -  Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver
 • PS 75/18 -  Nordre Øyeren - mulighetenes arena - framtidig utvikling og verdiskaping tuftet på kultur- og naturverdiene i og rundt Nordre Øyeren - videre arbeid og organisering
 • PS 76/18 -  Underveisrapport om kunstgressbaner og bruk av ulike typer fyllmateriale
 • PS 77/18 -  Samordning av tilskudd til kommunalt folkehelsearbeid
 • PS 78/18 -  Årsmelding fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat for 2017
 • PS 79/18 -  Årsmelding 2017 - Styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon
 • PS 80/18 -  Rebudsjetteringer av investeringer (nye vedlegg)
 • PS 81/18 -  Helge Fossum (FrP) - Søknad om permisjon/fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune
 • PS 82/18 -  Akershus Kollektivterminaler FKF. Bakgrunn, formål, muligheter og begrensninger
 • PS 83/18 -  Reklamefinansiering av kollektivterminaler og holdeplasser
 • PS 84/18 -  Rapport 1. tertial 2018
 • PS 85/18 -  VIGO IKS - årsmelding 2017 og ny selskapsavtale 2018
 • NOT 4/18 -  Akershusstatistikk 3/2018 - Tall og fakta om miljø og samferdsel
 • NOT 5/18 -  Fylkeskommunens pågående arbeid med universell utforming av kulturbygg
 • NOT 6/18 -  Orientering om at Akershus fylkeskommune har søkt om midler til utvidet TT-ordning
 • SP 7/18 -  Spørsmål fra representanten Lars Salvesen (KrF) om avgift for å ta sykkelen med på kollektivreise

Se saksfremlegg, vedlegg og innstillinger fra øvrige råd og utvalg her: 

Følg møtet i web-TV

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet