1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
19 mars 2018

Møte i fylkestinget

Mandag 19. mars kl: 10:00

Schweigaards gate 4, Oslo, fylkestingssalen

Legg til i kalender

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Følg møtet direkte

Fylkestingets møter strømmes direkte i vår web-TV-løsning. Du kan også se tidligere møter i opptak.

Program for dagen

 • Kl. 10.00 Fylkestinget settes
 • Kl. 13.00 Lunsj i kantina
 • Kl. 14.00 Fylkestingets møte fortsetter til sakene er ferdig behandlet

Saker til behandling

 • FT-sak 14/18 Oppfølging av FT-sak 129/16. Utredning av Hvam vgs. - rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling
 • FT-sak 15/18 Holmen grunn- og videregående skole. Mulig alternativ lokalisering.
 • FT-sak 16/18 Vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune (tillegg til sak)
 • FT-sak 17/18 Oppnevning av medlem til representantskapet for Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
 • FT-sak 18/18 Digitalisering i akershusskolen
 • FT-sak 19/18 Digitaliseringsstrategi for Akershus fylkeskommune 2018-20
 • FT-sak 20/18 Endring av fylkesgrenser fra 1. januar 2020 (tillegg til sak og to nye vedlegg)
 • FT-sak 21/18 Fullmakt til å avgi høringssvar til ekspertutvalgets rapport, fellesnemnda Viken
 • FT-sak 22/18 Suppleringsvalg - Ingunn Bohmann (MDG)
 • FT-sak 23/18 Forslag til ny anskaffelsesstrategi og Akershus fylkeskommunes seriøsitetskrav (tillegg til sak og ett nytt vedlegg)
 • FT-sak 24/18 Rebudsjetteringer av investeringer fra 2017 (anbefales utsatt)
 • FT-sak 25/18 Aktivitetsløftets handlingsprogram 2018-2021 - Oppdatert versjon etter kvalitetssikring 2018
 • FT-sak 26/18 Regional plan for kompetanse - vedtak av planprogram
 • FT-sak 27/18 JIVE2- europeisk prosjekt for busser med brenselcelle Finansiering av Ruters deltakelse
 • FT-sak 28/18 Bestillingstransporttilbudet i Akershus sett i lys av TT-ordningen
 • FT-sak 29/18 Årsmelding for Akershus eldreråd år 2017

ORIENTERINGSNOTATER

 • Notat 2/18 Akershusstatistikk 2/2018, Tall og fakta om næringsliv og arbeidsmarked i Akershus

INTERPELLASJONER OG SPØRSMÅL

 • INT 2/18 Interpellasjon fra representanten Eline Stokstad Oserud (Sp) om tiltak for å bedre trafikkavviklingen på fv120/fv159

OFFENTLIG SPØRRETIME

 • Spørsmål fra Leon Jonassen: satsing på hydrogen?

Last ned

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet