1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

01-31 juni-
august
2019

Sommerles: Lesekampanje for barn

Det er nok en gang klart for den digitale lesekampanjen Sommerles.no! Sammen med barn fra nesten 400 andre kommuner kan alle barn fra 1.–7. klasse i Akershus fra 1. juni være med på Norges største lesekampanje.


19 august 2019

Møte i koordineringsutvalget

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak. 


20 august 2019

Skolestart videregående skoler

20. august er det oppstart for de videregående skolene i Akershus for skoleåret 2019/2020.


20 august 2019

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


22 august 2019

Akershus kulturforum: Snakk mer om talentutvikling!

Nettverksmøte om talentutvikling: Alle som jobber med talentutvikling og kultur i Akershus inviteres til et nytt møte 22. august.


26 august 2019

Møte i fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


27 august 2019

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Frist for innsending av dokumenter er 13. august 2019.


28 august 2019

Møte i administrasjonsutvalget (reservemøte)

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  


28 august 2019

Møte i interimsstyret for fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet skal ivareta interessene til ungdom i fylket.


01-15 september 2019

Oppmelding til privatisteksamen

Har du behov for studiekompetanse? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? I perioden 1-15. september kan du melde deg opp som privatist for aktuelle fag.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet