1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

10 desember 2018

Møte i fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.


11 desember 2018

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging.


11 desember 2018

Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.


17 desember 2018

Møte i fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 


17 desember 2018

Møte i fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. 


24-02 desember-
januar
2018

Juleferie

Juleferie for de videregående skolene i Akershus. NB! Lokale variasjoner kan forekomme.


08 januar 2019

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging.


08 januar 2019

Klimasats-workshop

Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til workshop om regjeringens tilskuddsordning "Klimasats".


14 januar 2019

Møte i koordineringsutvalget

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak. Koordineringsutvalget består av 8 medlemmer med varamedlemmer, som velges av fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren. Koordineringsutvalget holder regelmessige møter etter innkalling fra leder. Fylkesrådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, jf. kommuneloven §23 nr 3.  


23-24 januar 2019

Konferanse: Kultur over grenser

Hvordan få bedre kjennskap til samarbeidsprosjekter i Europa og Norden, og hvordan lykkes med støtteordninger og søknader? 


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet