1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kalender

Søk i kalender

Filtrer søk

24 april 2019

Regional sykkelkonferanse i Akershus

Hva trengs av arealplanlegging, tilrettelegging, motivasjon og aktivitet for å se effekt av sykkelsatsingen?


26 april 2019

Frokostseminar: Bli lærebedrift, vi trenger deg på laget!

Vi trenger flere lærebedrifter! Bli med å utdanne morgendagens fagarbeidere. Dersom du allerede er lærebedrift – kanskje du kan ta inn en lærling til?


29 april 2019

Møte i koordineringsutvalget

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog. 


29 april 2019

Akershus kulturforum: Snakk om talentutvikling!

Nettverksmøte om talentutvikling: Som en oppfølging av møtet Akershus fylkeskommune hadde i november, inviterer vi alle som jobber med talentutvikling og kultur i Akershus til et nytt møte 29. april.


29 april 2019

Høringsmøte: Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer

I forbindelse med høring av regional plan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2024 inviterer vi relevante parter til høringsmøte 29. april.


01 mai 2019

Arbeidernes dag

Fridag for de videregående skolene i Akershus


02 mai 2019

Møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune

2. mai møtes fellesnemnda for Viken fylkeskommune. Fellesnemnda skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen. 


03 mai 2019

Møte i fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og lærlinger, og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i fylket.


06 mai 2019

Møte i eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket.


06 mai 2019

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.


Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet