1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om statlig støtte til sikring av arealer for friluftsliv.

Om ordningen

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om statlig støtte til sikring av arealer for friluftsliv. Med sikring av friluftsområder menes at områder som skal brukes intensivt til friluftsliv kan kjøpes eller det kan inngås evigvarende avtaler om bruksrett (servituttavtaler). Her kan staten bistå kjøpet eller servitutten med 50 % eller 100 % av kostnadene (avhengig av om området har lokal eller regional verdi).

Områder som ligger i nærheten av boligområder, skoler/barnehager eller er en del av grønnstrukturen i byer/tettsteder er særlig viktige å få sikret. 

Fylkeskommunen kan bistå med veiledning i søknadsprosessen.

Hvem kan søke

Kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjoner m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist

15. januar

Behandling av søknaden

Søknader innsendt via Miljødirektoratets søknadssenter videresendes til Akershus fylkeskommune for behandling. Fylkeskommunen kommer med sine anbefalinger, og videresender sakene til miljødirektoratet innen 1. april i søknadsåret.

Miljødirektoratet behandler søknadene, og skal gi tilbakemelding til søker innen 1. juli. Statlige midler til formålet blir tildelt over statlig investeringspost, og det er ingen klagerett på tildelingene.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om ordningen kan du finne på nettsidene til Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet