1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Om ordningen

Pilegrimsleden er et nasjonalt prosjekt med kulturhistoriske vandreleder, som fører til Nidarosdomen i Trondheim. Akershus fylkeskommune tildeler midler til utvikling av pilegrimsledene i Akershus. Søknadsordningen gjelder tiltak langs- eller i forbindelse med pilegrimsleden i Akershus

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner kan søke.

Tildelingskriterier

Infrastruktur
Det kan søkes om tilskudd til bruer, klopper, kavler, trapper og annen utbedring av leden. Det kan også søkes om tilskudd til rasteplasser, benker, «melkeramper», vanntilgang, gapahuker og utedo/enkle toalettfasiliteter. Hvis en kommune står som søker, forutsettes det at kommunen bidrar med egne midler.

Overnatting 
Tilskudd til herberger og vertshus knyttet til pilegrimsleden. Det kan gis tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell. Tilskudd skal dekke utgifter som ikke dekkes av kulturminnefondet. Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats og/eller egenfinansiering.

Åpne kirker
Menigheter og andre frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til å organisere tilbud om åpne kirker langs pilegrimsleden i Akershus. Tilskuddet er ikke et tilskudd til løpende drift.

Formidling, produkter og arrangementer
Det kan søkes om penger til pilegrimsrelaterte arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m. Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats, dugnad og/eller egenfinansiering.

Slik søker du

Last ned søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema

Vedlegg til søknad

Som vedlegg til søknaden bør være:

1. Beskrivelse av prosjektet som minst inneholder:

  • bakgrunn
  • fremdriftsplan med tidsramme
  • andre kommentarer med relevans for søknaden

2. Budsjett:

  • fullstendig budsjett (ev. regnskap for siste år)
  • budsjett for prosjektet

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke tilskudd.

 

Behandling av søknaden

Behandlingen av søknader skjer fortløpende og skal ta maksimum seks uker. Ved behov for veiledning, ta kontakt med saksbehandler. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Frist for å rapportere er 15. november.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap, bilag ev. foto. Akershus fylkeskommune ev. fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og ev. annen dokumentasjon.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm.

Kart

Se større kart

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet