1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til lading på kommunale parkeringsplasser

Fylkeskommunen gir støtte til utvidelse av ladeinfrastruktur på kommunale parkeringsplasser. Søknadsfristen er 15. september 2019.

Om ordningen

Infrastruktur for lading av biler er en forutsetning for å oppnå målene for reduksjon av klimautslippene fra transportsektoren. Utbygging av lading på kommunale parkeringsplasser bidrar til at både kommunenes ansatte og publikum generelt får tilgang på lading.

Dette er nødvendig for å styrke utbyggingen av tilstrekkelig infrastruktur for den eksisterende bilparken og med sikte på den store økningen i flåten av elbiler i de kommende år.

Rammen for støtteordningen er 3,7 mill kr i 2019.

Hvem kan søke

Kommuner og interkommunale selskaper.

Tildelingskriterier

  • Tilskuddet kan dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene.
  • Maksimalt støttebeløp er 500.000 kroner.
  • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Slik søker du

Søknad sendes inn via digitalt skjemaSøknadsfristen er 15. september 2019.

Vedlegg til søknad

Følgende dokumentasjon lastes opp som vedlegg til søknaden:

  1. Kopi av tilbud fra installatør (dersom dette foreligger)
  2. Utfyllende budsjett som viser estimerte kostnader og inntekter

Behandling av søknaden

Saksbehandlingen skjer etter utløpt frist. Normal saksbehandlingstid for fullstendige søknader er 3 uker.

Du kan be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering og utbetaling

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet