1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til etablering av hurtigladere

Akershus fylkeskommune gir støtte til etablering av hurtigladere i områder av Akershus med svakt trafikkgrunnlag. Søknadsfristen er 15. september 2019.

Om ordningen

Støtteordningen skal stimulere utbygging av hurtigladere i områder av Akershus med svakt trafikkgrunnlag.

En hurtiglader vil si et anlegg som muliggjør rask ladning av elkjøretøy mot betaling, frittstående eller i tilknytning til eksisterende drivstoffstasjon.

Støtteordningen er vedtatt av Akershus fylkesting og midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond.  Det er satt av 5,7 millioner til ordningen 2019.

Se utfyllende retningslinjer for ordningen.

Hvem kan søke

Både offentlige og private virksomheter kan søke.

Tildelingskriterier

 • Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere. Som et minimum skal følgende lademuligheter tilbys på samme ladestasjon:
  • Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene i NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002
  • Ladepunkt for DC Chademo med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014
  • Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014
 • Støtteordningen skal bidra til å finansiere utbygging av hurtigladere i områder hvor det normalt ikke er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for lønnsom drift. Behovet for støtte skal begrunnes med driftsbudsjett for de tre første driftsårene for anlegget.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Beløpsgrenser for tilskuddet

 • Det kan bevilges inntil 500.000 kr i støtte per ladeanlegg og maksimalt 25 prosent av de totale kostnadene. Ved særlig høye anleggsbidrag kan høyere støtteandel vurderes.
 • Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent

Støtteordningen er innmeldt til European Surveillance Authority (ESA) under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (the General Block Exemption Regulation). Dette innebærer at Akershus fylkeskommune har adgang til å støtte utbygging av ladeinfrastruktur utover de generelle reglene om "bagatellmessig støtte" på inntil 200.000 euro over en 3-års periode. Fylkeskommunen rapporterer årlig bevilgningene til ESA.

Slik søker du

Søknad sendes inn via digitalt søknadsskjema. Søknadsfristen er 15. september 2019.

Vedlegg til søknad

 • Utfyllende budsjett for utbyggingen av anlegget
 • Driftsbudsjett for de tre første driftsårene for anlegget

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Beregnet saksbehandlingstid er 3 uker ved fullstendige søknader. 

Du kan klage på vedtak om tilskudd til etablering av hurtigladere, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering og utbetaling

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet, attestert av virksomhetens regnskapsfører.

Akershus fylkeskommune forventer at mottaker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet