1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til klimakampanjer

Kommuner i Akershus kan søke om tilskudd til gjennomføring av klimakampanjer rettet mot innbyggere. Søknadsfristen er 1. august 2019

Om ordningen

Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av kampanjer som skal bidra til økt kompetanse og involvering av innbyggere i klima- og energiarbeidet i Akershus. Tema for kampanjene kan være bærekraftig forbruk, delingskultur eller klimagassreduksjon. 

Støtteordningen er vedtatt av Akershus fylkesutvalg, og skal bidra til å oppfylle målene i regional plan for klima og energi. Midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond. Det er satt av 900.000 til ordningen i 2019. 

Les mer i utfyllende retningslinjer for ordningen

Hvem kan søke

Kommuner i Akershus kan søke. Det er mulig å søke i samarbeid med private aktører og organisasjoner.

Tildelingskriterier

  • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Det kan bevilges inntil 200.000 kr i støtte . Dette kan maksimalt 50 prosent av de totale kostnadene.
  • Egeninnsats kan inngå i kostnadene til 600 kr per time.
  • Samarbeid med biblioteker og frivillige organisasjoner vil telle positivt.
  • Kampanjene skal være rettet mot innbyggere i kommunen/Akershus
  • Kampanjene må gjennomføres i sosiale medier eller offentlige rom.
  • Kampanjene må ha en tydelig klimaprofil

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. august 2019.

Behandling av søknaden

Saksbehandlingen skjer etter utløpt frist. Normal saksbehandlingstid for fullstendige søknader er 3 uker.

Du kan klage på vedtak om tilskudd til klimakampanjer, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering og utbetaling

Støtten utbetales når prosjektet er fullført og det foreligger regnskap for prosjektet, attestert av selskapets regnskapsfører.

Akershus fylkeskommune forventer at mottaker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø.

Fylkesrevisjonen i Akershus fylkeskommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet