1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til elevrettede tiltak ved private videregående skoler

Fylkestinget i Akershus har bevilget 1 million kroner til elevrettede tiltak i private videregående skoler. Formålet er å bidra til å bedre elevenes læringsmiljø. Søknadsfristen er 10. desember.

Om ordningen

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har bevilget 1 million kroner til elevrettede tiltak i private videregående skoler i 2020. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre elevenes læringsmiljø.

Hvem kan søke

Godkjente private videregående skoler i Norge unntatt Svalbard som i gjennomsnitt har hatt 20 elever eller flere fra Akershus som gjennomsnitt for de siste tre skoleår.

Ordningen omfatter ikke skoler på Svalbard og i utlandet.

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som har direkte betydning for elevenes læringsmiljø, som f.eks:

  • Læremidler (trykte, digitale og andre læremidler)
  • Undervisningsutstyr
  • Inventar til klasserom/grupperom

Når det gjelder læremidler presiseres at dette gjelder læremidler til skolen og ikke til den enkelte elev. Bygningsmessig vedlikehold og ekskursjoner/reiser omfattes ikke av ordningen.

Ved behandling og prioritering av søknader legges vekt på blant annet:  

  • i hvor stor grad prosjektet oppfyller formålet
  • antall akershuselever ved skolen
  • hensynet til en rimelig fordeling av midlene i forhold til innkomne søknader

Les mer i retningslinjer for tilskudd til elevrettede tiltak ved private videregående skoler (pdf).

Slik søker du

Søknadsskjema sendes Akershus fylkeskommune per e-post: post@afk.no, ev. per post til

Akershus fylkeskommune,
Postboks 1200, Sentrum,
0107 Oslo.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. desember.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda for Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet