1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kjøp av biler med brenselcelle for bruk som drosje

Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle for bruk som drosje.

Midlertidig stans i behandling av søknader

Fylkeskommunen vil inntil videre ikke behandle søknader om støtte til hydrogenprosjekter som følge av den oppståtte situasjonen ved hydrogenstasjonen i Sandvika.

Når undersøkelsene av årsaksforholdene er utredet, og det ikke her fremkommer informasjon som er til hinder for drift av hydrogenstasjoner, vil søknader bli behandlet.

Midlertidig stans i behandling av søknader gjelder for alle tilskuddsordninger for hydrogen.

Om ordningen

Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle for bruk som drosje. Hver enkelt anskaffelse vil motta støtte på kr 100.000 pr bil.

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til anskaffelse av biler for å sikre god kapasitetsutnyttelse for fyllestasjonene og for å gjøre biler med brenselcelle allment kjent. Drosjer er godt egnet i denne sammenhengen fordi bilene har stor synlighet og representerer krevende bruk som dermed gir tillit til bilenes kvalitet.

Ordningen ble vedtatt av hovedutvalg for plan, næring og miljø  i april 2016 (se politisk sak 25/16).

Hvem kan søke

Drosjeeiere i Akershus

Tildelingskriterier

Maksimal ramme for ordningen er kr 2 millioner, dvs. støtte til 20 biler. Tildelingen av støtte vil skje fortløpende.

Tilskuddsordningen gjelder bare for nye biler.

Det er forutsetningen for tilskuddet at bilen ikke avhendes før om tidligst 2 år etter at den er anskaffet. Dersom bilen blir avhendet tidligere, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevet tilbakebetalt.

Mottakere av støtte forplikter seg til å gi data om driften etter et fastsatt rapporteringssystem.

Slik søker du

Last ned søknadskjema (pdf)

Søknadsskjema sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no eller per post:

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet