1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det overordnede målet for ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Om ordningen

Det er en viktig oppgave å sikre god rekruttering av næringsutøvere med rett kompetanse til landbruket. 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket blir årlig tilført midler gjennom jordbruksavtalen. Fylkeskommunen blir tildelt midler av Landbruks- og matdepartementet.

Hvem kan søke

Offentlige og private organisasjoner og institusjoner som driver faglig aktivitet ovenfor målgruppene i Akershus og Oslo kan søke. Alle kurs det søkes om, skal være åpne og offentlig kunngjorte, også for mulige deltakere utenfor egen organisasjon.

Privatpersoner kan ikke søke.

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høgere utdanning i landbruksfag
  • Tiltak til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket

Studieturer prioriteres ikke.

Det gis ikke støtte til nasjonale tiltak.

Tiltak som er nærmest mulig næringsutøveren prioriteres, for slik å ivareta og styrke verdiskapingen i næringsvirksomhet. Tiltak som omhandler kompetansehevende tiltak prioriteres.

Tiltak der større deler av landet er med, regnes ikke som regionale tiltak og prioriteres ikke.

Informasjon om søknad

Søknad om tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknad om tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknaden sendes på e-post til postmottak@afk.no eller per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 01. mars 2019

Behandling av søknaden

Fylkesutvalget vil behandle søknadene samlet når de har møte i mai/juni. Det vil bli sendt ut skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Representanter for landbruksnæringa inviteres til årlige drøftingsmøter for regional prioriteringer av midlene.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no eller per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med bekreftet regnskap og sluttrapport. Dokumentasjon av tiltaket skjer gjennom levering av sluttrapport. Større tiltak kan bli bedt om å sende inn bekreftet regnskap.

Rapporteringsskjema – Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. 

Rapporteringsskjema – Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. 

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no eller per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet