1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til transport for funksjonshemmede (TT-ordningen)

TT-ordningen er for deg som er funksjonshemmet og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Om ordningen

Fylkeskommunene er pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport for personer som grunnet funksjonshemming ikke kan reise kollektivt. Fylkeskommunen fastsetter selv standarden for TT-tilbudet. I Akershus er TT-ordningen regulert i egen forskrift vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016.

Vedtak om TT-kort gis for 2 eller 5 år avhengig av funksjonshemmingens varighet. I vedtaksperioden får brukeren automatisk penger på kortet to ganger per år, 1. januar og 1. juli.

Hvem kan søke?

Du kan søke om TT-kort dersom disse tre vilkårene oppfylles:

  • du har en funksjonshemming som antas å vare lengre enn to år
  • du er, på grunn av funksjonshemmingen, ute av stand til å benytte kollektivtransport der du bor, selv med bistand fra sjåfør
  • du er bosatt i Akershus

Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen.

Det er uten betydning om søkeren er ute av stand til å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og stoppested. At tilbudet om offentlig transport på hjemstedet er begrenset hva gjelder rutetider og forbindelser, gir ikke rett til TT-kort.

Søknadsskjema

For å søke om TT-kort i Akershus må du bruke et eget søknadsskjema (pdf).

Søknaden skal sendes til:

Akershus fylkeskommune
Mobilitetsenheten
postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo.

Ønsker du skjema tilsendt, kontakt transportseksjonen.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om TT-kort gjennom hele året.

Behandling av søknaden

Søknaden vil normalt bli behandlet i løpet av 4 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til mobilitetsenheten i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket oversender vi klagen til klagenemnda i Akershus fylkeskommune for endelig behandling.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Vil du vite mer?

Se også

Har du spørsmål om saksbehandling, søknadsskjema og lignende, kan du rette dem til mobilitetsenheten i Akershus fylkeskommune.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet