1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til ungdom - "Prøv selv"-prosjekter

Fylkeskommunen gir tilskudd til "Prøv selv"-prosjekter for ungdom. Midlene skal gå til egenorganiserte tiltak innenfor kultur, frivillighet og folkehelse.

Om ordningen

Fylkeskommunen gir tilskudd til "Prøv selv"-prosjekter for ungdom. Midlene skal gå til egenorganiserte tiltak innenfor kultur, frivillighet og folkehelse.  

Formålet med ordningen er å tilrettelegge for at ungdom som ikke finner seg til rette i de ordinære tilbudene skal få en mulighet for å sette i gang egenorganisert aktivitet.

Det er satt av 1 million kroner til ordningen i 2018.

Hvem kan søke

Målgruppen er unge som ikke mottar annen finansiering fra Akershus fylkeskommune. Dette er en ordning som er ment å fange opp egenorganiserte aktiviteter og prosjekter som ikke finansieres gjennom det tradisjonelle organisasjonssystemet i Akershus. Kontaktpersonen for søknaden må være over 18 år.

Slik søker du

Søknad om tilskudd til ungdom -"Prøv selv"-prosjekter 

Søknaden sendes som e-post til post@afk.no eller per post til Akershus fylkeskommune, postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo.

Merk søknaden med Tilskudd til ungdom  - "Prøv selv"-prosjekter

Frist for å søke er 15.09.2018

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtak til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. Forvaltningsloven kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven § 18 og 19.

Rapportering

Det skal rapporteres på bruken av tildelte midler.

  • Frist for rapportering på midler mottatt i 2017 er 01.06.2018.
  • Frist for rapportering på midler mottatt i 2018 er 01.06.2019.

Rapporteringsskjema (pdf)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet