1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til husflidslagene

Akershus fylkeskommune ønsker å styrke de levende husflidstradisjonene i Akershus både kulturelt, sosialt og økonomisk.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune tildeler midler til husflidslag som tar vare på og videreutvikler kunnskap og ferdighetene innen tradisjonshåndverk i tillegg til å videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.

Det er avsatt kr 550.000,- i Akershus fylkeskommunes budsjett for 2018.

Hvem kan søke?

Målgruppen er husflidslagene i Akershus. Styret i de enkelte husflidslagene må stå som søkere.

Tildelingskriterier

I tillegg til ordinær virksomhet, vil utvikling av nye husflidsprodukter, opplæring og organisasjonsutvikling bli vektlagt i vurderingen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema (pdf)

Søknaden sendes på e-post til post@afk.no

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Merk søknaden med "Søknad - Tilskudd til husflidslagene".

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. mai.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. 

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Rapporteringsskjema (pdf)

Frist for å rapportere for tilskudd tildelt i 2017 er 31.03.2018.

Frist for å rapportere for tilskudd tildelt i 2018 er 31.03.2019.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet