1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken

Hovedmålet for ordningen er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Om ordningen

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

 • Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
 • Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
 • Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Ordningen er basert på et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet gjennom St.meld. 25 (2005-2006).

For 2019 er den økonomiske rammen for Akershus på kr 3 311 000.

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Akershus kan søke. Enkeltaktører har ikke anledning til å søke.

Tildelingskriterier

 • Tilskuddet skal gå til tiltak som bidrar til å nå de tre målene for ordningen, som nevnt over.
 • I tillegg vektlegges samarbeidsprosjekter med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå
 • Du kan søke om tilskudd til inntil ti ulike tiltak/prosjekter.
 • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjon, planleggingstiltak eller kompetanseheving.
 • Maks tildelingsbeløp per kommune er beregnet ut fra antallet innbyggere over 67 år. Se beregningsgrunnlag over hvor mye din kommune kan få tildelt (pdf). 
 • Mottakere av tilskudd er forpliktet til å benytte midlene som beskrevet i søknaden, i samsvar med tildelingskriterier for ordningen. Dersom midlene benyttes til andre formål vil fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av midlene.
 • Tiltakene som får støtte i 2019 skal være gjennomført innen 31.12.2020. Rapportering skjer i 2021.
 • Tidligere års rapportering for ordningen (hvis fristen har gått ut) må være sendt inn og godkjent før ny søknad blir vurdert.

Slik søker du

Søknadfristen er 15. august.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar.

Rapportering

Kommuner som har fått tilskudd fra ordningen skal levere en rapport om hvordan midlene har blitt benyttet.

 • Frist for rapportering på bruk av midler mottatt i 2018 er 1. mai 2020.
 • Frist for rapportering på bruk av midler mottatt i 2019 er 1. mai 2021. 

Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og eventuell annen relevant dokumentasjon.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet