1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken

Formålet med ordningen er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Om ordningen

Den kulturelle spaserstokken er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Fylkeskommunene overtok ansvaret for Den kulturelle spaserstokken i 2014.

Midlene bevilges som del av rammetilskuddet til fylkeskommunene fra staten. I 2018 er rammen 3.037.000 kr.

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Akershus har anledning til å søke om midler fra Den kulturelle spaserstokken. Enkeltaktører har ikke anledning til å søke.

Tildelingskriterier

Tilskuddene skal gå til tiltak som legger til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, og som bidrar til utvikling av gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Det blir ikke gitt tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Tiltakene som får støtte skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema

Vedlegg til søknad

Søkere kan sende inn tilleggsmateriale knyttet til søknaden, men dette er ikke et krav. Informasjon om hva midlene skal benyttes til skal komme klart frem i søknadsteksten.

Du kan enten laste opp vedleggene i det elektroniske søknadsskjemaet, eller ettersende tilleggsdokumenter per post eller e-post. Alle elektroniske vedlegg som lastes opp i det elektroniske skjemaet skal være i pdf-format.

Ved ettersending, husk å merke forsendelsen med saksnummer 2018/8897 og navnet på din kommune. Frist for ettersending er 01.09.2018.

Søknadsfrist

Fristen er 15. august hvert år.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar.

Rapportering

Kommuner som har fått tilskudd fra ordningen skal levere en rapport om hvordan midlene har blitt benyttet. Akershus fylkeskommune, eventuelt fylkesrevisjonen, har rett til innsyn i regnskap og eventuell annen dokumentasjon.

Rapporteringsskjema

  • Frist for rapportering på bruk av midler mottatt i 2017 er 1. mai 2019.
  • Frist for rapportering på bruk av midler mottatt i 2018 er 1. mai 2020.

Rapportskjema sendes til per e-post til post@afk.no eller per post til

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet