1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Regionale forskningsfond hovedstaden

Regionale forskningsfond hovedstaden har som formål å mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i Oslo og Akershus.

Forskningsfondet skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i hovedstadsregionen.

Hvem kan søke

Bedrifter, virksomheter og institusjoner i offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

Retningslinjer

Det er etablert felles søknadstyper for alle fondsregioner med samme minimumskrav til vurderingskriterier. Tema og krav til søkere og søknader går fram av utlysningsteksten. De regionale kriteriene kan variere fra region til region og i konkurransen om tildeling av midler må man score høyt både på kriteriene som vurderes av eksperter i samråd med Forskningsrådet og de regionale kriteriene som vurderes av regionale ekspertpaneler. Fondsstyret tar den endelige beslutning om hvilke prosjektsøknader som får tilskudd.

Les mer om dette på fondets hjemmeside.

Slik søker du

Fondet lyser ut midler hvert år med egne frister. Se utlysninger på fondets nettside.

Det er kun søknader sendt inn via nettsidene innenfor den angitte søknadsfristen som vil komme i betraktning.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet