1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til skilting og merking av turruter (Turskiltprosjektet)

Turskiltprosjektet er avviklet fra 2017. Tilskuddsmottakere på tildelte midler må rapportere underveis og etter at prosjektet er sluttført.

Om ordningen

Turskiltprosjektet har vært et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene, der det ble gitt økonomisk støtte til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka. Målet med ordningen har vært at informasjon, skilting og merking skal øke ferdsel og aktivitet der folk bor og oppholder seg.

Prosjektet ble avviklet fra og med 2017, med siste søknadsmulighet i februar 2017.

Det kan nå søkes om spillemidler til skilting, merking og tilrettelegging av turveier/turstier. Minstekostnad for skilting og merking er kr. 20 000 og spillemidler kan dekke inntil 50% av total kostnad.

Se mer informasjon om spillemiddelordningen her.

Rapportering

Statusrapport: Det skal innleveres statusrapport innen 30. november samme år som støtte mottas.

Sluttrapport: Det skal leveres sluttrapport innen 30. november året etter støtte mottas. 

Rapportene leveres inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet