1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet)

Akershus fylkeskommunes fond for frivillige organisasjoners tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner. Fra og med 2018 kan det deles ut inntil kr 1, mill. årlig til dette formålet.

Om ordningen

Pengene skal gå til fritidstiltak som har som mål å oppnå sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.

Akershusfondet består av fylkeskommunale midler. Grunnkapitalen er på ca. 5 millioner kroner, og det kan fra 2018 deles ut inntil kr. 1,2 mill. årligFondet forvaltes i samarbeid med Bærum kommune. Det er oppnevnt et styre som forvalter fondet.

Les mer om Akershusfondet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er basert på registrert medlemskap.

Det blir ikke gitt penger til drift av organisasjoner. Det kan gis tilskudd til turer/reiser utenfor fylket når det er nødvendig av hensyn til behovet for tilrettelagte steder/anlegg e.l. Det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket, og at deler av avkastningen skal komme utviklingshemmede barn til gode.

Tildelingskriterier

Retningslinjer for fordeling av midlene er vedtatt av styret i Akershusfondet:

  1. Søkere er kun frivillige organisasjoner som har organisasjonsnummer og som er basert på registrert medlemskap, rapportering, vedtekter ol.
  2. Tiltak/prosjekt skal være fritidstiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.
  3. Fondet skal ikke finansiere drift av organisasjon.
  4. Ved vurdering av søknadene skal det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket.
  5. Tiltak/prosjekt for barn og unge skal prioriteres (jf. testamenterte gaver).
  6. Fondsmidler skal ikke brukes til å dekke kommunens ansvar.

Se utfyllende kriterier for fordeling av midler i retningslinjer for tilskudd til utviklingshemmede (Akershusfondet) (pdf)

Slik søker du

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden i pdf:

  1. Utfyllende beskrivelse av tiltaket
  2. Fullstendig budsjett for tiltaket.

Årlig søknadsfrist er 31. mars.

Behandling av søknad

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Fondsstyret for Akershusfondet behandler søknadene i tildelingsmøte i mai. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med bekreftet regnskap. Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap, bilag, eventuelt foto.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon. Frist for rapportering er 31. mars året etter tildelingen.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

 
I aktuelle sammenhenger skal det gis informasjon om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Du finner grafisk profilmanual og logoer til nedlasting på denne siden.

Vil du vite mer?

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet