1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til Aktive barn - tryggere skolevei

Akershus fylkeskommune inviterer alle grunnskoler i fylket til å søke midler fra ordningen "Aktive barn - tryggere skolevei" for 2017-2018.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune inviterer alle grunnskoler i fylket til å søke midler fra ordningen «Aktive barn - tryggere skolevei» for skoleåret 2018 - 2019 . Vi har for dette skoleåret 4 millioner til fordeling. Målet er å få flere gående/syklende barn til og fra skolen/SFO og at elevene får en tryggere skolevei.

Hvem kan søke

Ordningen er rettet mot elever på 1. til 7. trinn. Alle grunnskoler i Akershus kan søke om pengestøtte fra ordningen.

Hva kan du søke om?

Aktiv til skolen

Hver skole kan søke støtte opp til 40 kr pr elev fra 1. - 7. trinn. Dette beløpet kan benyttes til materiell, premiering og andre tiltak som stimulerer til økt aktivitet. Beløpet på 40 kr kan bli justert utfra hvor mange skoler som søker.

Trafikkontakt

Vi anbefaler alle skoler å ha en egen trafikkontakt. Skoler som har dette kan søke om ekstra støtte for inntil 15 000 kr. Beløpet skal være honorar til lærerne som tar vervet.

En trafikkontakt skal:

 • være en lærer/en person med pedagogisk utdanning
 • være kontaktperson til Statens vegvesen og Trygg Trafikk
 • motivere foreldre til å stille frivillig opp til å være med i og å organisere gågrupper
 • ta seg av organisering og opplæring av trafikkvakter dersom skolen benytter dette
 • lage en presentasjon om trafikk s om tema til foreldremøter – tilpasset trinn og årstider
 • samarbeide med FAU, organisere refleksaksjoner, sjekke sykkelhjelmbruk etc
 • sjekke at trafikksikkerhet er en del av skolens internkontrollsystem
 • ha kontakt med trafikkansvarlige organer i kommunen, i s amarbeid med skolens ledelse og FAU.
 • Rapportere og søke informasjon om trafikale utfordringer rundt skolen og på skoleveien
 • delta på kurs for trafikkontakter arrangert av Statens vegvesen og Trygg Trafikk og delta på skolenettverksmøter i sin region holde seg oppdatert og kunne videreformidle Trygg Trafikks nettsider om trafikkopplæring
 • sørge for å bestille refleksvester til alle 1. trinnselever innen fristen og være pådriver i arbeidet med å motivere barna til å bruke vestene

Refleksvester til 1. trinnselever

Det er kun skoler med trafikkontakt som kan bestille refleksvester til sine 1. trinnselever. Dette gjøres i søknadskjema. Det er viktig at antall 1. trinnselever er så nøyaktig som mulig.

Trafikkvakt

Dersom skolen har en trafikkontakt kan det også gis støtte t il trafikkvaktordning som utføres av voksne. Det kan søkes om støtte på inntil 35 000 kr i året for trafikkvaktordning. Det forventes at honoraret skal gå til personene som tar dette oppdraget. I løpet av skoleåret vil Statens vegvesen gjennomføre befaringer for å se på trafikkvaktene.

En trafikkvakt er en voksenperson (pensjonist, frivillig, assistent, evt. lærer) som hjelper barn på skoleveien, som for eksempel å følge barn over gangfelt eller lignende og av og på buss.

Personen må:

 • være tydelig og synlig. Ha på seg refleksvest
 • ha interesse og kunnskap om trafikk og barn
 • sette seg inn i lokale trafikkforhold
 • være årvåken og ansvarsfull

Tips: Plasseringen til vakter som står og passer på ved gangfelt er på kanten av fortauet (ikke ute i veibanen). Når gangfeltet ikke benyttes skal trafikkvakten trekke seg tilbake på fortauet. Se film om trafikkvakt.

Slik søker du

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. mai 2018.

Søknadsskjema

Søknadsskjema Aktive barn - tryggere skolevei 2017-2018

Søknaden sendes til:

Statens vegvesen, Region øst
v/Kristin Tandberg
Postboks 100
2605 Lillehammer

Behandling av søknaden

Søknadene behandles av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i løpet av sommeren 2018.

Rapportering

Rapporteringsskjema Gå til skolen - Tryggere skolevei 2017

Skolene som har fått tildelt midler skal året etter rapportere til Statens vegvesen. Rapportskjema for 2017 sendes innen 2. mai 2018 til

Statens vegvesen, Region øst
v/Kristin Tandberg
Postboks 100
2605 Lillehammer

Vil du vite mer?

Se informasjonsskriv for tilskuddsordningen

Trafikksikre kommuner

Akershus fylkeskommune har vedtatt å stimulere til at alle kommuner i Akershus skal jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikre kommuner», og herunder «Trafikksikre skoler». For mer informasjon se www.trafikksikkerkommune.no, eller ta kontakt med Unni Knutli tlf. 922 64 318, e-post knutli@tryggtrafikk.no.

Fylkeskonkurranse

Vi oppfordrer alle skoler om å bli med i fylkeskonkurransen «Aktive barn - tryggere skolevei» som blir arrangert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU). Kampanjen går over to perioder i løpet av skoleåret. Mer info om dette vil bli sendt skolene i august. Målet er å få flere barn til å gå/sykle til skolen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet