1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Personvernerklæring i tannhelsetjenesten

Erklæringen gir opplysninger om tannhelsetjenestens innsamling og behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningslovens §§18-20.

 • Tannhelsetjenesten i Akershus registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system).
 • Som pasient hos oss skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter.
 • Din elektroniske pasientjournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å kunne få tilgang.
 • Tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal.

Ansvarlig for informasjonssikkerheten i Tannhelsetjenesten i Akershus

Fylkestannlege Kirsten Nerheim Ahlsen, Postboks 1197 Sentrum, 0107 Oslo

Disse person- og helseopplysningene lagres

 • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, ev. foresatte.
 • For aldersgruppen 1-20 år blir personopplysningene innhentet fra Personregisteret.
 • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning for den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
 • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje.

 • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannklinikk, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny tannklinikk.
 • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert.
 • Du har etter særskilt forespørsel, rett til kopi eller utskrift av din journal.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet