1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus tar vold og trusler på alvor

Akershus fylkeskommune har nulltoleranse for vold og trusler på arbeidsplassen. Under temadagen på Vestby vgs, fikk i overkant av 100 personer fra virksomhetene en innføring i de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøforskriftene fra Arbeidstilsynet.

Torsdag 16. november møttes 114 representanter fra virksomhetene i Akershus, med fokus på arbeidet rundt forebygging av vold og trusler. Blant foredragsholderne var Monica Brox og Cathrine Holme fra Arbeidstilsynet. De kunne fortelle at rapportering om vold og trusler på arbeidsplassen er økende.

- Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte saker til Arbeidstilsynet, forklarer Monica Brox. Dokumentasjon av vold og trusler har nå blitt et krav, for og bedre kunne forebygge avvik og uønsket framferd.

- Noen næringer er spesielt utsatt for vold og trusler. De som jobber i helse sektoren og undervisning er en av de mest utsatte næringene, påpeker Brox.

Nye regler fra Arbeidstilsynet

1. januar 2017 kom det ut nye regler i tre av arbeidsmiljøforskriftene knyttet til vold og trusler. Blant annet har det kommet et minimumskrav hva man skal dokumentere. I tillegg er risikovurdering et viktig punkt. Virksomheten må kartlegge hvor, når og i hvilke sitasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Er det når arbeidstakeren jobber alene, er bemanningen tilpasset arbeidsoppgavene, eller har man nok kompetanse som gir trygghet i arbeidssituasjonen?

Nå skal det ikke bare være nok å lese eller bli fortalt hvilke rutiner man har i sin virksomhet. Derfor er det et nytt krav til at man skal fysisk øve på sitasjoner. Øvelser skal bidra til å forebygge hendelser og bli bedre til å håndtere hendelser om de oppstår.

Viktigheten med oppfølging

John Arve Eide, fylkesdirektør i avdeling for videregående opplæring, påpekte innledningsvis at en uønsket hendelse kan være ferdig behandlet, men kanskje ikke for personen som har opplevd en fysisk eller psykisk påkjenning. Kanskje er det personer som trenger oppfølging. Senskader kan oppstå.

- Det er viktig å følge opp mennesker og ha klare rutiner for dette. Det er også viktig å ha rutiner for hvordan man anmelder saker. Skriftlig dokumentasjon på hendelsen er et krav, understreker Brox.

Akershus er med i pilotprosjekt

I løpet av 2018 vil Arbeidstilsynet gjennomføre en tilsynspilot i Akershus og Østfold fylke. Det skal gjøres tilsyn i 100 grunnskoler i de to fylkene, på bakgrunn av den økende rapporteringen av vold og trusler. Det vil da bli satt fokus på skolens HMS-arbeid, relatert til forebygging av avvik mot ansatte.

- Vi vil se på risikokartlegging av arbeidsmiljø, informasjonstiltak, og rapporteringssystem. Vi vil da komme med tilbakemeldinger og hjelpe til, i samarbeid med skolens representanter, forteller Cathrine Holme.

Må forbygge mest mulig

HMS-ansvarlig i Akershus fylkeskommune, Gunn Inger Hagen, fortalte at det vil fra 2018 bli mer aktivitet i forebyggingsarbeidet i de videregående skolene. Det vil bli et systematisk arbeidsmiljøarbeid mot både elever og ansatte. Da vil man gjøre tiltak som kartlegging, gjøre risikovurderinger, iverksette tiltak og evaluere tiltakene som igangsettes.

- Ved å arbeide aktivt og bevisst med dette temaet kan færre arbeidstakere bli utsatt for vold og trusler. Samtidig kan det minske skadevirkningene for den som rammes, poengterer Hagen.

Videre sier hun at det er store forskjeller i rapporteringen av avvik i de forskjellige virksomhetene. Variasjonen strekker seg fra 0 til 172 rapporteringer i den enkelte virksomhet. Hagen mener det kan være store mørketall ettersom flere virksomheter rapporter at de ikke har noen hendelser.

- Jeg tror at det kan være noen tabuer å snakke om vold og trusler til andre kolleger eller rektor, det bekrefter forskning på området. Nøkkelen er åpenhet, og at man har en åpenhetskultur. I Akershus fylkeskommune er det nulltoleranse for vold og trusler, avslutter Hagen.

Nytt HMS-verktøy

Under temadagen på Vestby videregående skole var det også innlegg fra Kåre Ellingsen, sikkerhet- og beredskapsansvarlig i Akershus fylkeskommune som snakket om risikovurdering. Johannes Oraug, daglig leder i QM+ fortalte om hvordan vi kan bruke vårt nye HMS-verktøy til å melde uønskede hendelser og hvordan vi kan få bedre oversikt over omfang av vold og trusselhendelser, slik at vi kan jobbe forebyggende og dokumentere hendelser etter myndighetenes krav.  Bjørn Ytterdal, avd-leder ved Bleiker videregående skole. har deltatt i en pilot for bruken av QM+. Han fortalte oss om de gode erfaringene de har hatt med QM+ og hvor nyttig verktøyet er i hverdagen. Karl Åge Midbøe, organisasjonspsykolog fra Stamina Helse, fortalte om sin rolle ved denne typen hendelser. Hilde Kristin Dæhlie, fylkeshovedverneombudet avsluttet dagen med vernetjenestens rolle i arbeidet.

Les flere artikler

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Venterommet på Asker sentrum tannklinikk

Ny tannklinikk i Asker

18.11.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

De ansatte gleder seg over ny, flott klinikk. Fra v.: tannlege Unn Therese Hoddø, tannhelsesekretær Åse Frogner Sand, tannlege Caroline Urdahl, tannlege Sobia Zahid Iqual, Eva Eriksen, direktør for tannhelsetjenesten Kirsten Nerheim Ahlsen og klinikksjef Linda Therese Lie.

Åpning av ny tannklinikk på Bjørkelangen

14.02.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet