1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ny giv på sykehjemmene i Akershus

Tannhelsetjenesten ønsker å øke innsatsen overfor beboere på sykehjemmene i Akershus. Dette vil vi få til ved et enda bedre samarbeide mellom tannhelsetjenesten og sykehjemmene.

Vi vil undersøke nærmere hva de ansatte på sykehjemmene trenger for å gi beboerne best mulig munnstell. Kan det hjelpe at det enkelte sykehjem eller den enkelte sykehjemsavdeling har en egen «tannkontakt»? Bør tannhelsetjenesten gi ansvar for kontakten med sykehjem til dedikert tannhelsepersonell? Vil forbruket av antibiotika på grunn av luftveisinfeksjoner gå ned som følge av økt fokus på tannhelse?

Pilotprosjekt med deltakere fra fire regioner i Akershus

For å finne ut av dette har tannhelsetjenesten satt i gang et pilotprosjekt hvor en tannklinikk i hver region samarbeider med et sykehjem i regionen og prøver ut en modell der tannhelseteamet besøker sitt sykehjem hver 4. uke. Folkehelsekoordinator og tannpleier Rigmor Moe er leder for prosjektet, seniorrådgiver og tannlege Anne Sørlie Krogenæs bistår.

Eldre, uføre og kronisk syke med minst 3 måneders opphold i sykehjem eller lignende behandlingsinstitusjoner har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ansatte på sykehjem har ansvar for å hjelpe beboere som ikke klarer daglig munnstell selv. Tannhelsetjenesten har ansvar for å gi opplæring i munnstell til personell på sykehjem.

Planen er at alle sykehjemmene i Akershus skal få hyppigere besøk fra tannhelsetjenesten. Bruk av pilotsykehjem gir viktige erfaringer før tiltaket igangsettes i hele fylket. 

Hensikten med prosjektet er å fremme godt samarbeid som skal komme beboere på sykehjemmene til gode. God munnhelse har stor betydning for generell helse og trivsel. Det har vært stor interesse fra sykehjemmenes side når det gjelder tannhelsetjenestens nye satsning. 

Disse inngår i pilotprosjektet

  • Region Follo: Langhus bo- og servicesenter og Ski tannklinikk
  • Region Øvre Romerike: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Jessheim tannklinikk
  • Region Asker og Bærum: Risenga bo- og omsorgssenter og Nesbru tannklinikk
  • Region Nedre Romerike: Stalsberg bo- og behandlingssenter, Løvenstadtunet omsorgssenter og Strømmen tannklinikk.

Dette skal skje framover

Arbeidet startet i september da tannhelsetjenesten inviterte til samarbeidsmøter for å utveksle erfaringer og inngå avtaler med ansvarlige på sykehjemmene om planene framover.

Etter møtene er det enighet blant deltakerne om at det vil være en stor fordel at faste ansatte fra tannhelsetjenesten kommer til sykehjemmene hyppigere og til faste tider.

Tannhelsetjenesten skal sørge for lett tilgjengelig informasjonsmateriell til de ansatte ved sykehjemmene. Sykehjemmene får tilbud om «munnstellkort» med enkel tekst og illustrasjoner som viser hvordan personalet kan hjelpe beboerne med munnstell. De får også et munnvurderingsskjema som vil vise hvilke tiltak som er nødvendig overfor den enkelte beboer, og om eventuelle nye tiltak har virket.

Tannhelseteamet skal være lett tilgjengelige for personalet på sykehjemmene for å fange opp endringer, ønske om opplæring fra de ansatte og andre munnhelserelaterte spørsmål.

Fra høsten 2018 skal alle sykehjemmene i Akershus få et utvidet tilbud fra tannhelsetjenesten.

Les flere artikler

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Venterommet på Asker sentrum tannklinikk

Ny tannklinikk i Asker

18.11.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

De ansatte gleder seg over ny, flott klinikk. Fra v.: tannlege Unn Therese Hoddø, tannhelsesekretær Åse Frogner Sand, tannlege Caroline Urdahl, tannlege Sobia Zahid Iqual, Eva Eriksen, direktør for tannhelsetjenesten Kirsten Nerheim Ahlsen og klinikksjef Linda Therese Lie.

Åpning av ny tannklinikk på Bjørkelangen

14.02.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet