1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

-Det er viktig for oss å tilby en videregående opplæring av høy kvalitet og at flest mulig elever og lærlinger fullfører og består. Her er Akershus ledende nasjonalt. I skoleåret 2015-16 var det 85, 4 prosent av elevene som fullførte og besto, og er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994, sier fylkesordfører Anette Solli.

-Akershus hadde i fjor den største veksten i kollektivtrafikken på flere år, en økning på 6,1 prosent. Det viser at satsingen på kollektivtransport gir resultater, understreker Anette Solli.

Se video med noen korte tall og fakta fra årsrapporten her:

Flere gjennomfører og består videregående opplæring

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå, med ansvar for 34 videregående skoler. Fylkeskommunen har 21 749 elever i skoleåret 2016-17. Andelen som har fullført og bestått har økt fra 84,4 prosent i skoleåret 2014–15 til 85,4 prosent i 2015–16.

-Den positive resultatutviklingen i fullført og bestått knytter seg til langsiktig satsing på den gode akershusopplæringen. En utfordring er at for få elever oppnår yrkeskompetanse, dette må vi jobbe videre med, sier Solli. 

Kollektivvekst og vedlikehold på fylkesveiene

I 2016 var det 53,8 millioner reiser med regionbuss, 3,8 millioner reiser med båt og 30,7 millioner reiser med tog. Dette utgjorde totalt 88,3 millioner reiser. Det har vært 6,1 prosent vekst i antall påstigninger fra foregående år.

-Den jevne veksten vi har hatt i kollektivtrafikken de siste årene er svært gledelig, og viser at satsingen på kollektiv gir resultater. Blant annet har styrking av tverrgående tilbud på Romerike og sonesammenslåingen i Follo bidratt til veksten, sier Anette Solli.

Det ble i 2016 bygget 11,6 km fortau og gang- og sykkelveier i Akershus. Totalt er det nå 252,3 km gang- og sykkelvei i Akershus langs fylkesveier. Vedlikeholdsarbeidet på fylkesveiene fortsetter. Det ble lagt ny asfalt på 136 km fylkesvei i 2016.

I 2016 var ca. 26 prosent av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene innhentet i perioden fra 2010-2016. - Akershus fylkeskommune har bevilget betydelige midler til bedre dekke og oppgradering av fylkesveiene for våre innbyggere de siste årene, påpeker Anette Solli.

Gode tannhelseresultater        

162 700 personer får tilsyn av tannhelsetjenesten. I tillegg kommer fengselstannhelsetjeneste, grupper av ruspasienter og noe voksenbehandling. Det ble i 2016 behandlet i alt 99 565 pasienter i de prioriterte gruppene, noe som er 5000 flere enn året før. Tannhelseresultatene for 5-, 12- og 18-åringer er blant landets beste.

Næring, klima, kultur og folkehelse

Akershus har en høy aktivitet innen næringsutvikling og innovasjon, og fylkeskommunen er en pådriver for å innføre miljøvennlige transportløsninger.

Kulturplan for Akershus 2016-2023 ble vedtatt i 2016 og har som formål å tydeliggjøre hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet.

«Aktivitetsløftet» - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 ble vedtatt med et 4-årlig handlingsprogram. Høringsforslaget fikk bred tilslutning og planen gir tydelige mål og strategier, regional styringskraft og merverdi utover kommunenes planer. Planen bidrar til forpliktende samarbeid, om aktivitet og naturopplevelser og utvikling av gode og riktige anlegg, i og på tvers av kommuner.

Store finansieringsbehov

Akershus fylkeskommune brukte 7, 8 milliarder kroner på tjenesteområdene i 2016. Av dette ble 83 prosent brukt til videregående opplæring, kollektivtrafikk og fylkesveier.

Akershus fylkeskommune har i 2016 et netto driftsresultat på 278,4 millioner kroner, og dette utgjør 3,6 prosent av driftsinntektene. Fylkeskommunen fikk et godt økonomisk resultat i 2016, med et overskudd på 138,5 millioner kroner.

-Som følge av befolkningsøkningen står vi overfor store utfordringer med hensyn til å bygge ut kapasiteten i videregående skole og innen samferdsel. Det er viktig å sikre økonomisk handlefrihet nå for å kunne finansiere framtidige økte behov, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Årsrapporten ble behandlet i fylkestinget 8. mai.

Årsrapport 2016

Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan skolen se ut (fasade sett fra veien).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet