1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nytt IT-system i tannhelsetjenesten

Nytt system for elektronisk pasientjournal skal innføres for tannhelsetjenesten. Seks fylkeskommuner har gått sammen om prosjektet «eTann».

Samarbeidspartnerne er fylkeskommunene i Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold.

-Det er første gang vi går sammen om et felles system for tannhelsetjenesten. Vi har et tettere samarbeid mellom fylkene, og vi har hatt et svært godt samarbeid om kravspesifikasjonen for den nye løsningen. Dette vil bidra til å få en mest mulig like IT-løsninger for hele den offentlige tannhelsetjenesten, sier Kirsten Nerheim Ahlsen, direktør for tannhelsetjenesten i Akershus og leder av styringsgruppen for prosjektet.

Mer brukervennlig, sikkert og effektivt

Innkjøp av nytt system for elektronisk pasientjournal skal imøtekomme dagens behov for brukervennlighet og effektiv pasientbehandling, driftssikkerhet, ivaretakelse av pasientrettigheter, tannhelsetjenestens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og statistikk.

De seks samarbeidende fylkeskommunene gleder seg til nytt system for elektronisk pasientjournal. Det er lagt opp til en samarbeidsform med journalleverandør som sikrer tannhelsetjenesten styring over all videreutvikling av programmet. Ytterligere tolv fylkeskommuner har opsjon på å kunne tiltre avtalen.

Øker konkurransen i markedet

- Innen offentlig tannhelsetjeneste har det tidligere vært én leverandør av IT-løsninger. Valget av Nextsys AS bidrar til økt konkurranse i markedet og er med på å fremme norsk innovasjon der også fri programvare tas i bruk, sier Kirsten Ahlsen. 

-Det er lagt inn vesentlige kvalitetsutviklinger i det vi har bestilt. Vi skal innfri nye krav, og levere tannhelsedata til de enkelte kommunene. Vi kan nå trekke ut data i langt større grad enn før, sier prosjektleder Geir Fjerdingen, fra tannhelsetjenesten i Vestfold og prosjektleder for anskaffelse av det nye systemet.

-Tannhelsedata med god kvalitet handler også om pasientsikkerhet og pasientrettigheter. Dette vil bli godt ivaretatt i det nye systemet, og det vil bli mer oversiktlig for pasientene om blant annet pasientrettigheter. Løsningen er fremtidsrettet og systemet er også anvendbart for privat sektor, sier Geir Fjerdingen.

Tekniske nyvinninger

Pasientjournalsystemet  har nye tekniske løsninger med økt brukervennlighet og økt sikkerhet. Det er lagt opp til gode integrasjonsmuligheter til andre systemer, som røntgensystemer, bankløsninger og sms-systemer.

Den nye IT-løsningen har følgende tekniske nyvinninger:

  • Integrasjon med katalogtjenester
  • Færre brukernavn og passord
  • Enklere og færre innlogginger
  • På sikt bruk av samme smartkort for elektronisk samhandling over Norsk Helsenett til pc-pålogging
  • Tar i bruk fri programvare
  • Integrasjon mot eksisterende støttesystemer (Røntgen og SMS), samhandlingsløsning (For samhandling over Norsk Helsenett) og betalingsterminaler

Om ett år starter Vestfold og Akershus med det nye systemet, deretter vil de andre fylkene ta i bruk systemet.

Kontakt

Kirsten Ahlsen, direktør tannhelsetjenesten Akershus tlf. 22 05 53 32
Geir Fjerdingen, prosjektleder, tannhelsetjenesten Vestfold tlf. 41 47 42 87

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet