1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Statistikk om videregående opplæring

På denne siden finnes statistikk over elever og lærlinger, hvordan de har det i opplæringen og hvordan det går med dem i opplæringsløpet. Statistikkene er utarbeidet både for fylket som helhet, men også for den enkelte skole.

 

Nøkkeltall videregående opplæring - Akershus fylkeskommune, Årsrapport 2017 Verdi
Antall elever i videregående skoler 21 893
Antall elevplasser 23 103
Antall ledige elevplasser pr. 1. okt. 1 210
Søkere med lovfestet rett tatt inn på sitt første ønsker, alle trinn (%) 94,1
Oppfyllingsgrad pr. 1. okt. (%) 93,6
Forholdet studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 (%) 65/35
Fullført og bestått 2016-2017      86,5
Andel som har avbrutt videregående opplæring i løpet av skoleåret 2015-2016 (%) 2,8

[-]

 

Nøkkeltall opplæring i bedrift - Akershus fylkeskommune, Årsrapport 2017 Verdi
Nye lærlinger i Akershus 1 119
Nye gjestelærlinger 399
Nye akershus-lærlinger i andre fylker 591
Fag- og svenneprøver, bestått (foreløpige tall) 735
Fag- og svenneprøver, ikke bestått 112
Avbrutt opplæring 211
Løpende lærekontrakter 2 862

[-]

Tilstandsrapport for videregående opplæring inneholder informasjon om elevenes læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Rapporten utarbeides årlig på bestilling av fylkestinget, og gir en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i fylkeskommunens økonomiplan.

Tilstandsrapport for skoleåret 2017-2018 (PDF: 8.9 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2016-2017 (PDF: 5.9 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2015-2016 (PDF: 3.0 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2014-2015 (PDF: 6.4 MB)

Tilstandsrapport for skoleåret 2013-2014 (PDF: 7,9 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2012-2013 (PDF: 4,7 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2011-2012 (PDF: 6,1 Mb)

Tilstandsrapport for skoleåret 2010-2011 (PDF: 6,2 Mb)

[-]

Statistikkheftene gir oversikt over antall elever som har fullført og bestått alle fag, holder på, har ikke bestått, mangler grunnlag eller har avbrutt opplæring. Karakterutvikling beskrives som et tall som er gjennomsnittlig inntakskarakter minus gjennomsnittskarakter ut for alle elevene som fullfører og består dette året.

Karakterutvikling, skoleåret 2017-2018

Karakterutvikling, skoleåret 2016-2017

Karakterutvikling, skoleåret 2015-2016

Tallene om fullføring/avgrutt opplæring er digitalisert for skoleårene 2016-2017, 2015-2016 og 2014-2015 i vår statistikkbank - for de ulike skolene.

Statistikkken om karakterutvikling pr. skole er digitalisert for skoleårene 2015-2016 og 2014-2015

Du kan også finne statistikk pr. kommune; andel elever som har gjennomført/fullført videregående opplæring i en femårsperiode enten i normert tid, eller mer, har sluttet eller er fortsatt i opplæringen. 

Tidligere statistikkhefter om fullføring, avbrutt opplæring og karakterutvikling er her:

Karakterutvikling, skoleåret 2014-2015

Karakterutvikling, skoleåret 2013-2014

Karakterutvikling, skoleåret 2012-2013

Karakterutvikling, skoleåret 2011-2012

Karakterutvikling, skoleåret 2010-2011

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet