1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tannhelsestatistikk

Fylkeskommunen er ansvarlig for den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus. Mer enn hver fjerde innbygger i fylket har hvert år tilbud om behandling.

God tannhelse blant barn og ungdom

Denne tabellen i statistikkbanken i Akershus fylkeskommune viser tannhelseresultater i 2017 i kommuner i Akershus. Det er forskjeller i tannhelse mellom kommunenen for alle de rapporterte årsgruppene. Tabellen gir info om barn som ikke har hull i tennenne, antall hull, samt om en SIC-indeks. Tabellen inneholder resultatene for årene 2013-2017.

Tannhelseresultatene for barn og ungdom i Akershus er fortsatt blant de beste i landet. Andelen 5-åringer uten hull i tennene utgjorde 80,8 prosent i 2017. 12-åringer har gjennomsnittlig 0,9 hull.

Nøkkeltall tannhelse barn og unge

Nøkkeltall for gruppe barn og ungdom

2017 

 2016

2015

5-åringer; andel med kariesfrie tenner 80,8 79,7 80,9
12-åringer; tenner med karieserfaring 0,9 0,8 0,8
18-åringer; tenner med karieserfaring 2,8 3,1 3,3

Om lag 100 000 innbyggere ble behandlet

Tannhelsetjenesten i Akershus omfatter 22 ordinære klinikker. Kostnadene til tannhelsetjenesten utgjorde 3,1 prosent av fylkeskommunens brutto driftsutgifter. Netto driftsutgifter pr. pasient under tilsyn er vesentlig lavere enn i sammenliknbare fylker. Totalt ble 100 300 personer undersøkt/behandlet.

Dekningsgrad - mange er under tilsyn

I 2017 hadde tannhelsetjenesten om lag 156 350 personer under tilsyn i prioriterte grupper. Andelen under tilsyn eller dekningsgrad har vært stabil de siste årene. Om lag 95,8 prosent av barn og ungdom 1-18 år og 63-80 prosent av ungdom 19-20 er under tilsyn i Akershus. Vi har også 96 prosent dekning for psykisk utviklingshemmede over 18 år, viser tall fra KOSTRA. Akershus fylkeskommune registrerer selv de pasienter i gruppe C1 og C2 som har rett til gratis tannhelsetjeneste. Av disse er mellom 86 - 97 prosent under tilsyn.

Nøkkeltall for andel av personer under tilsyn
Gruppe Nøkkeltall for andel av personer under tilsyn (%) 2017 2016 2015
A Barn og ungdom 1-18 år 95,8 94,4 95,6
B Psykisk utviklingshemmede over 18 år 96,1 97,0 95,7
C1 Eldre og uføre i institusjon (AFK) 77,3 96,7 90,4
C2 Personer i hjemmesykepleie (AFK) 23,5 86,2 86,1
D Ungdom 19-20 år 63,4 80,5 80,2
Kilde: Akershus fylkeskommune, KOSTRA

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet