1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pendling

Akershus er pendlerfylket framfor noen i Norge. Pendling inn og ut av fylket har økt siden år 2000.

Artikler

Kapittel 5 i Akershusstatistikk 3/2018 har en artikker som inneholder en beskrivelse av pendling til og fra kommuner i Akershus, samt om hvilke destinasjoenr er viktige for pendlere. Kapittel 3 i Akershusstatistikk 2/2018 omhandler også pendling - og har mere fakta om arbeidsplassdekning, pendling mellom delregioner i Akershus og byområder i Oslo. Heftet har også mer informasjon om utviklingen av pendlingen over tid.

Om pending i korte trekk 

To av fem sysselsatte (om lag 40 prosent, eller ca. 128 000 sysselsatte) som er bosatt i Akershus hadde i 2017 arbeidsplassen sin utenfor fylket. Samtidig var det nesten 89 000 personer som pendlet inn til Akershus.

De aller fleste utpendlere fra Akersus pendler til Oslo - antall pendlere til Oslo var om lag 111 000 det siste 4. kvartalet i 2017. Dette kartet viser en oversikt over andel bosatte yrkesaktive i Akershus som pendler til Oslo, 2016. Kartet er utarbeidet av plan og bygningsetaten i Oslo kommune i mai 2017.

Antallet pendlere fra Oslo til Akershus har økt over flere år - og det var totalt om lag 47 000 pendlere i 2017. Det er 1,5 prosent flere pendlere i 2017 enn i 2015. Det var flest pendlere fra Oslo til Bærum (om lag 19 400) og deretter til Lørenskog (om lag 5 300) og Skedsmo (om lag 4 800). Tabellen (kommer senere) inneholder en kommuneoversikt over antall pendlere.

Statistikkbanken i Akershus fylkeskommune inneholder tall om antall pendlere mellom alle kommuner i Akershus og mellom alle kommuner og resten av fylker i Norge. I pendlingsmatrisen (kommer senere) kan du også utvike søket med de kommuner du er nærmere interessert i. Matrisen er laget av Panda analysen. 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet