1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pendling i Viken

Pendling inn og ut av Viken har økt siden år 2000.

Om pending i korte trekk 

Det pendles på kryss og tvers mellom kommuner og regioner i Viken. Sentrale kjennetegn er disse:

  • Flesteparten av dem som er i arbeid, arbeider i egen kommune.
  • Pendlerstrømmene er strørre fra omegnskommuner til senterkommuner enn omvendt.
  • Jo større senteret er (antall arbeidsplasser), desto større er innpendlingen.
  • Jo færre arbeidsplasser (i forhold til befolkning), desto større er utpendling.
  • Pendlingen avtar med avstad.

Oslo kommune, og Kongsbergregionen i Viken, er de eneste som har høyere innpendling enn utpendring. 

De aller fleste utpendlere fra Viken pendler til Oslo - antall pendlere til Oslo var om lag 141 000 det siste 4. kvartalet i 2018. 

Antallet pendlere fra Oslo til Viken har økt over flere år - og det var totalt om lag 54 000 pendlere i 2018. Dette er 2,6 prosent flere enn i 2017. Det var flest pendlere fra Oslo til Bærum (om lag 20 000) og deretter til Lørenskog (om lag 5 400) og Skedsmo (om lag 5 100). 

Datasett og artikler

Detaljerte tall om inn- og utpendling, nettopendling og pendlingsmatriser er i statistikk- og tabellbank. 

Rapporten fra NIBR 2019:17 omtaler pendlingen i Viken - sidene 58-60 "Viken og delregionene - samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter".

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet