1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Innvandrere i Akershus

Antallet innvandrere i Akershus har nesten doblet seg de ti siste årene, fra 64 800 i 2009 til 126 000 i 2018.

Antall og andel

Per 1.1.2018 bodde det 126 148 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Akershus. Dette tilsvarer 20,5 prosent av befolkningen. Av dem er om lag 4 prosent norskfødte. I de mest folkerike kommunene, Bærum, Skedsmo og Asker, bor det også flest innvandrere. Høyest innvandrerandel har Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker. 

Det er flest innvandrere med landbakgrunn fra Polen både i Akershus og i landet totalt. I Akershus er det deretter flest med landbakgrunn fra Pakistan og Sverige - i landet totalt Litauen og Somalia. I denne lenken finner du oversikt over innvandrere og norskfødte etter landbakgrunn for fylker og kommuner for Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo. Tabellen i lenken viser de 10 største landbakgrunnene for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Akershus. Tabellen i statistikkbanken kan ellers vise landbakgrunn ned til minumum 3 personer, dvs. per 2018 for 173 ulike landbakgrunner.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør også en stor andel av de som flytter til kommuner i Akershus fra Oslo eller andre steder i landet. Denne statistikken er spesialbestilt, og ble publisert første gang 22.1.2015.

Akershusstatistikk 1/2015 er et temahefte om personer med innvandrerbakgrunn i Akershus. En omtale av personer med innvandrerbakgrunn, inngår også i kapittel 2 i Akershusstatistikk 2/2017 - Tall og fakta om befolkningen i Akershus

Litt om begreper

Personer med innvandrerbakgrunn omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er personer som er bosatt i Norge og født i utlandet, og som i tillegg har to utenlandsfødte foreldre. Norskfødte er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Dette er uavhengig av (og endres ikke) om personen har eller på et senere tidspunkt blir norsk statsborger. SSB har bl.a. statistikk etter landbakgrunn (fødeland). Personer som er født i Norge med to innvandrerforeldre får som hovedregel samme landbakgrunn som sin mor.

Fra 1990 er det registrert innvandringsgrunn for alle ikke-nordiske statsborgere som har flyttet til Norge. Innvandringsgrunner kan være:

  • utdanning inkl. aupair
  • arbeidsinnvandring fra EU utenfor Norden, eller tredjeland (andre land enn Norden og EU)
  • flyktninger og deres familieinnvandrede
  • andre familieinnvandrede.

 Her er lenke til en temaside om innvandring i SSB.

Utvikling framover

I perioden 2003 til 2011 økte innvandringen til Akershus kraftig, og det meste av denne veksten var arbeidsinnvandring fra EU. Nettoinnvandringen til Akershus har siden toppåret 2011 (5 519 personer) falt jevnlig til 1 508 i 2017. For hele landet var nettoinnvandringen i 2017 den svakeste på 20 år. Det er særlig arbeidsinnvandringen som er redusert.

I den siste befolkningsprognosen 2018 fra SSB vil et hovedalternativ (MMMM) gi en befolkningsvekst på 17,7 prosent fra 2018-2035 for Akershus. Det forutsettes bl.a. en nedgang i innvandringen fra Øst-Europa. Samlet forventes en generell nedgang i nettoinnvandringen fram mot 2023, men at den deretter stabiliserer seg på et lavere nivå enn dagens nivå. 

Akershus fylkeskommunes egen befolkningsprognose fra høsten 2018 antyder at innvandringen forutsettes å være lav eller moderat framover. Våre tall for samlet nettoinnflytting fra innlandet og nettoinnvandring fra utlandet er høyere enn tallene fra SSB. Vårt scenario middels vekst vil derfor vi en befolkningsøkning på 25,5 prosent i perioden 2018-2035. I Akershus er det særlig Øvre Romerike som kan vokse. For mer informasjon se Akershusstatistikk 5/2018 - Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035.

AFK og arbeid med mangfold

Akershus fylkeskommune v/ fylkestinget har vedtatt et styringsdokument for mangfold 2014-2017.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet