1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Statistikkhefter og notater

Her finner du statistikkhefter og notater som gir informasjon både om regionale forhold i Akershus og om noen sentrale fakta om tjenesteyting i Akershus fylkeskommune. Du finner også andre publikasjoner og lenker til forskningsmiljøer. Vi har også noe nytt om Viken.

Hefter og notater utarbeidet av Akershus fylkeskommune

Analysenotat 1/2019 Befolkningsutvikling i Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo

Akershusstatistikk 5/2018 Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035

Akershusstatistikk 4/2018 Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov

Akershusstatistikk 3/2018 Tall og fakta om miljø og samferdsel i Akershus

Akershusstatistikk 2/2018 Tall og fakta om næringsliv og arbeidsmarked i Akershus

Akershusstatistikk 1/2018 Inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass 2017-2018

Akershusstatistikk 3/2017 Ung i Akershus

Akershusstatistikk 2/2017 Tall og fakta om befolkningen i Akershus

Akershusstatistikk 1/2017 Inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass 2016-2017

Akershusstatistikk 3/2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016 - 2031

Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, april 2016

Akershusstatistikk 2/2016 Tall og fakta - del2 (Klimagassutslipp, reisevaner, pendling, ....)

Akershusstatistikk 1/2016 Inntak til videregående skole og formidling av læreplass skoleåret 2015 - 2016

Akershusstatistikk 3/2015 Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov

Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus - del 1 (Befolkningsutvikling, boliger, helse, ...)

Akershusstatistikk 1/2015 Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus

Akershusstatistikk 3/2014 Befolkningsprognoser for Akershus 2014-2030

Akershusstatistikk 2/2014 Tilgjengelighetsatlas for Akershus

Akershusstatistikk 1/2014 Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen

Grunnlagsdokument for regional planstrategi 2013-2016. Utviklingstrekk og utfordringer i Akershus

Kunnskap om Akershus

Analyser av næringslivet i Akershus

Regionale ringvirkninger av Ahus (R34-2016 Samfunnsøkonomisk analyse)

Tilgang på grus og pukk i kommuner i Akershus

Resultater av transport- og reisevaneforskning (Transportøkonomisk institutt)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet