1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om statistikk og kart


Filtrering av artikellisten

Befolkningsveksten i Akershus fortsetter

Den sterke befolkningsveksten i Akershus vedvarer og forsterkes. 1. januar 2018 var det 614 026 bosatte i Akershus. I 2017 hadde Akershus en vekst på 1,6 prosent, som innebar 9 647 nye innbyggere.

Regional analyse for Akershus 2017

Veksten i antall arbeidsplasser fortsetter, og Akershus er fortsatt et attraktivt næringsfylke. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2017 som Telemarksforsking har utarbeidet.

Fortsatt gode resultater i Akershusskolen

Fylkestinget behandlet 18. desember tilstandsrapport for videregående opplæring 2016-17. Læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø er sentrale punkter i rapporten.

Tall og fakta om ungdom i Akershus

Hva kjennetegner ungdom i Akershus? Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus» tar for seg statistikk, status og trender om barn og unge i Akershus i alderen fra 13 – 19 år.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Regional analyse av Akershus 2016

Akershus er det mest attraktive næringsfylket i landet. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2016 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Befolkningsprognose for Akershus fram mot 2031

En befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune viser at folketallet i Akershus kan bli 769 000 per 1. januar 2031. Dette utgjør en vekst på nesten 30 prosent fra 1. januar 2016.

Fortsatt høy befolkningsvekst i Akershus

Per 30. september 2016 bodde det 601 789 personer i Akershus. Befolkningsveksten i fylket er fremdeles høy, men kan bli noe lavere i år enn i 2015. Dette skyldes i hovedsak lavere nettoinnvandring.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

Fylkesrådmannen la 19. oktober frem forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet