1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om statistikk og kart


Filtrering av artikellisten

Befolkningsveksten i Akershus fortsetter

Den sterke befolkningsveksten i Akershus vedvarer og forsterkes. 1. januar 2018 var det 614 026 bosatte i Akershus. I 2017 hadde Akershus en vekst på 1,6 prosent, som innebar 9 647 nye innbyggere.

Regional analyse for Akershus 2017

Veksten i antall arbeidsplasser fortsetter, og Akershus er fortsatt et attraktivt næringsfylke. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2017 som Telemarksforsking har utarbeidet.

Fortsatt gode resultater i Akershusskolen

Fylkestinget behandlet 18. desember tilstandsrapport for videregående opplæring 2016-17. Læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø er sentrale punkter i rapporten.

Tall og fakta om ungdom i Akershus

Hva kjennetegner ungdom i Akershus? Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus» tar for seg statistikk, status og trender om barn og unge i Akershus i alderen fra 13 – 19 år.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Regional analyse av Akershus 2016

Akershus er det mest attraktive næringsfylket i landet. Det viser en regional analyse av næringslivet i Akershus for 2016 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Befolkningsprognose for Akershus fram mot 2031

En befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune viser at folketallet i Akershus kan bli 769 000 per 1. januar 2031. Dette utgjør en vekst på nesten 30 prosent fra 1. januar 2016.

Fortsatt høy befolkningsvekst i Akershus

Per 30. september 2016 bodde det 601 789 personer i Akershus. Befolkningsveksten i fylket er fremdeles høy, men kan bli noe lavere i år enn i 2015. Dette skyldes i hovedsak lavere nettoinnvandring.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

Fylkesrådmannen la 19. oktober frem forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet